LEDeG

Energi alternativ för avlägsna byar
LEDeG fick rightlivelihood-priset för sitt arbete inom miljö och utveckling i Ladakh redan 1989. Organisationens styrka är att ta vara på de naturresurser som finns och använda dem uthålligt. Vattenkraft och solenergi är något organisationen arbetar mycket med och man har hjälpt många byar att komma igång med hållbar produktion av el genom vattenkraft. De här avlägsna byarna hade tidigare tillgång till el genom dieselmotorer vilket ger stora utsläpp av luftföroreningar eftersom förbränningen är ofullständig på sådana här höjder. Andra områden som engagerar organisationen och dess medlemmar är soluppvärmda hus , energisnåla spisar och kokplattor som drivs av solenergi vilket fungerar utmärkt i Ladakh där solen lyser 360 dagar om året!

Solkokare, Ladakh, Leh, LEDeG
Solkokare på LEDeG kursgård i Leh i Ladakh

LEDeG arbetar även med kvinnogrupper ute i byarna och har underlättat för många grupper att komma igång med tillverkning av sjalar, mössor, väskor och mycket annat som man säljer i butiken i staden Leh. Organisationen har dessutom startat en camping som drivs av kvinnogrupperna.

Kontakta LEDeG
E-post: ledegleh@gmail.com
Webbplats: www.ledeg.org