Vad vi gör↴

Framtidsjorden är ett nätverk av lokala organisationer som tillsammans verkar för förändring på socialt rättvis och ekologiskt hållbar grund. Med grundprinciperna ekologi, samarbete och självtillit, vill vi se ett fungerande samspel mellan människa och natur idag och för kommande generationer.
Vi finns i stora delar av Latin Amerika, i Indien, Sri Lanka och i Sverige. Genom samarbetet inom nätverket vill vi skapa rättvisa former för utvecklingssamarbete – vi är kritiska till de hierarkier som finns mellan “sändare” och “mottagare”, samt uppfattningen om vem som är ett aktivt subjekt eller expert. De anslutna organisationerna arbetar med klimatanpassning, hållbar landsbygdsutveckling, urbana hållbarhetsfrågor, samt bevarande av biologisk och kulturell mångfald.
Folkbildning är en gemensam nämnare där organisationerna – genom att skapa förutsättningar för ömsesidigt lärande i trygga rum – har funnit banbrytande lösningar för lokala och globala miljöproblem.

Delat ansvar och gemensam planering↴

Framtidsjorden har alltid sökt horisontella samarbetsformer. Metoderna för delat ansvar och gemensam planering har kontinuerligt utvecklats. Alla program och projekt tas fram gemensamt i det internationella nätverket. Det svenska nätverket söker Sida-finansiering från Forum Syd. De svenska vängrupperna stöder det projekt som deras vänorganisation i Syd arbetar med, samt är med i planering, sprider information i Sverige och samlar också in den egeninsats som behövs för att kunna erhålla programbidrag.

Verksamheten i programmen planeras och beslutas om gemensamt av nätverksorganisationerna. Minst en gång per år hålls ett planeringsmöte i varje program. Där diskuteras projekt, budgetar och ansvariga för olika områden och aktiviter utses. I Asienprogrammet finns en koordinationsgrupp som planerar möten, workshops, påverkansaktioner och utbyten. I Sydamerika finns också en koordinationsgrupp med liknande ansvar, en projektkommission som granskar projektförslag, en kommunikationsgrupp som också ansvarar för kampanjplanering och en kommission som utvecklar den gemensamma uppföljningen.

Utbyte av kunskap och erfarenhet↴

En viktig del i programmen är att lära av varandra och tillsammans utveckla metoder. Därför görs flera utbyten mellan organisationer varje år. De tar del av varandras erfarenheter, utbyter kunskap om arbetssätt, organisering och system. Gemensamma kurser och workshops i ämnen som är viktiga för verksamheten genomförs ofta i samband med programmöten.

Kunskap och erfarenheter utbyts även mellan Sverige och nätverksorganisationerna i Asien och Latinamerika. Dels genom informationsturnén Lära av Syd då medlemmar från organisationerna i Asien och Latinamerika bjuds in till Sverige för att dela med sig av sina erfarenheter, men även genom Praktikantprogrammet där unga svenskar får möjlighet att under några månader vistas i Asien eller Latinamerika och följa en organisations arbete.

Här finns vi↴

Våra Platser?

Framtidsjordens nätverk har medlemsorganisationer i Asien och Latinamerika, och vängrupper i Sverige.