Vad vi gör

Framtidsjorden är ett internationellt nätverk som stöder initiativ till utveckling på socialt rättvis och ekologiskt hållbar grund. Nätverket har medlemsorganisationer i Sydamerika, Asien och Sverige som genomför pilotprojekt, arrangerar utbildningar, informerar om sin verksamhet och utbyter kunskap med andra i och utanför nätverket.

Framtidsjordens medlemsorganisationer arbetar främst inom de tre områdena hållbar landsbygdsutveckling, urbana miljöfrågor och insatser för att bevara biologisk och kulturell mångfald. Inom alla områdena genomförs utbildningar i form av naturskolor och folkbildning. Framtidsjorden vill verka för en utveckling som tillfredsställer människors behov, nu och för kommande generationer. Verksamheten bygger på de tre grundprinciperna – ekologi, självtillit och samarbete.

Delat ansvar och gemensam planering

Framtidsjorden har alltid sökt horisontella samarbetsformer. Metoderna för delat ansvar och gemensam planering har kontinuerligt utvecklats. Alla program och projekt tas fram gemensamt i det internationella nätverket. Det svenska nätverket söker Sida-finansiering från Forum Syd. De svenska vängrupperna stöder det projekt som deras vänorganisation i Syd arbetar med, samt är med i planering, sprider information i Sverige och samlar också in den egeninsats som behövs för att kunna erhålla programbidrag.

Verksamheten i programmen planeras och beslutas om gemensamt av nätverksorganisationerna. Minst en gång per år hålls ett planeringsmöte i varje program. Där diskuteras projekt, budgetar och ansvariga för olika områden och aktiviter utses. I Asienprogrammet finns en koordinationsgrupp som planerar möten, workshops, påverkansaktioner och utbyten. I Sydamerika finns också en koordinationsgrupp med liknande ansvar, en projektkommission som granskar projektförslag, en kommunikationsgrupp som också ansvarar för kampanjplanering och en kommission som utvecklar den gemensamma uppföljningen.

Utbyte av kunskap och erfarenhet

En viktig del i programmen är att lära av varandra och tillsammans utveckla metoder. Därför görs flera utbyten mellan organisationer varje år. De tar del av varandras erfarenheter, utbyter kunskap om arbetssätt, organisering och system. Gemensamma kurser och workshops i ämnen som är viktiga för verksamheten genomförs ofta i samband med programmöten.

Kunskap och erfarenheter utbyts även mellan Sverige och nätverksorganisationerna i Asien och Latinamerika. Dels genom informationsturnén Lära av Syd då medlemmar från organisationerna i Asien och Latinamerika bjuds in till Sverige för att dela med sig av sina erfarenheter, men även genom Praktikantprogrammet där unga svenskar får möjlighet att under några månader vistas i Asien eller Latinamerika och följa en organisations arbete.

Här finns vi

Våra Platser

Framtidsjordens nätverk har medlemsorganisationer i Asien och Latinamerika, och vängrupper i Sverige.