Delta i kampanjer↴

Veckan blev ett nätverk!

Nätverket Makten över maten samlar småbrukar-, solidaritets-, miljö- och människorättsorganisationer som samarbetar för att sprida information om – och skapa opinion för – matsuveränitet. Sedan 2016 har nätverket årligen ordnat en seminarievecka med fokus på matsuveränitet. Läs mer om nätverket och om seminarieveckan för 2018 som går under namnet “Framtidens mat – Hotad av transnationella företag eller säkrad av kvinnliga bönder?” nedan

Lära av Syd

Framtidsjorden ordnar årligen informationsturnén Lära av Syd, där medlemmar i nätverket bjuds in till Sverige bl.a. för att dela med sig av sin kunskap och erfarenheter, och skapa en ökad förståelse för hur Nord och Syd hänger ihop.

GMO & Klimat

Framtidsjorden driver även kampanjer kring klimatet och kampanjer mot GMO-grödor. Läs mer om vad vi gör – och vad du kan göra inom dessa frågor!