Styrelsen

Framtidsjordens styrelse väljs på årstämman av våra medlemmar i Sverige, det vill säga våra vängrupper.

I styrelsen sitter under 2016:

Christina Robertson-Pearce
Ordförande

Kirsti Siirala-Hansen
Ledamot, ansvarig program Asien

Rikard Rehnbergh
Ledamot, ansvarig program Asien

Ellen Cederblad Arnesson
Ledamot

Jonatan Ericsson-Sjöman
Ledamot

Britta Josephson
Ledamot

Josefin Winberg
Ledamot

Clara Wäppling
Ledamot

Katrin Bienzle-Arruda
Suppleant, ansvarig program Sydamerika

Camilla Hellström
Suppleant

Fredrik Johansson
Suppleant

Karin Wahlberg
Suppleant