Framtidsjordens styrelse↴

Framtidsjorden är en ideell förening och det högsta beslutande organet är årsmötet. Årsmötet väljer en styrelse som förvaltar föreningen mellan årsmöten. Styrelsen för Framtidsjorden består av 15 personer och valdes på årsstämman den 8 maj 2022.

Ordförande:

Sonja Markovic

Ordinarie medlemmar:

Kirsti Siirala-Hansén
Markus Hellström
Karolin Ring
Fanny Butler-Skarborg
Linnea Sterlinger-Agerstig
Lisa Tover

Suppleanter:
Jonatan Ericsson-sjöman
Gunilla Ernflo
Sandra Jakobsson

Valberedning:
Maud Gyberg, maud@ladakh.se
Per Lindh
Bosse Johansson

Internrevisorer:
Lena Birgersdotter
Pernilla Siljehag