Framtidsjordens styrelse↴

Framtidsjorden är en ideell förening och det högsta beslutande organet är årsmötet. Årsmötet väljer en styrelse som förvaltar föreningen mellan årsmöten. Styrelsen för Framtidsjorden består av 15 personer och valdes på årsstämman den 8 maj 2021.

Ordförande:

Tove Ellingsen

Ordinarie medlemmar:

Kirsti Siirala-Hansén
Markus Hellström
Nils Viklund
Sonja Markovic
Lydia Källberg-Normark
Lisa Tover

Suppleanter:

Jonatan Ericsson-sjöman
Fredrik Johansson
Mary Lesmes

 

Valberedning:

Maud Gyberg, maud@ladakh.se
Per Lindh
Bosse Johansson