Framtidsjordens styrelse↴

Framtidsjorden är en ideell förening och det högsta beslutande organet är årsmötet. Årsmötet väljer en styrelse som förvaltar föreningen mellan årsmöten. Styrelsen för Framtidsjorden består av 15 personer och valdes på årsstämman den 9 maj 2020.

Ordförande:

Tove Ellingsen

Ordinarie medlemmar:

Josefin Winberg
Kirsti Siirala-Hansén
Markus Malm
Camila Belen Ensico
Markus Hellström
Sofia Brännström
Nils Viklund
Sonja Markovic
Lydia Källberg-Normark
Lisa Tover

Suppleanter:

Jonatan Ericsson-sjöman
Mattias Nitscke
Fredrik Johansson
Mary Lesmes