Framtidsjordens styrelse

Framtidsjorden är en ideell förening och det högsta beslutande organet är årsmötet. Årsmötet väljer en styrelse som förvaltar föreningen mellan årsmöten. Framtidsjordens styrelse består av 14 personer och valdes på årsstämman den 11 maj 2019.

Ordförande:
Markus Malm

Vice ordförande och talesperson:
Josefin Winberg

Ordinarie ledamöter
Ariun Byambakarhorloo
Kirsti Siirala-Hansén
Karin Wahlgren
Fredrik Johansson
Camila Belen Ensico
Markus Hellström
Sofia Brännström
Nils Viklund

Suppleanter
Jonatan Ericsson-Sjöman
Matilda Norelius
Sonja Markovic
Mary Lesmes