Asien↴

Program

Programmet i Asien är inriktat på landsbygdsutveckling utifrån kvinnors, urfolks, landlösas och småbrukares situation och behov. Det genomförs av nätverket Framtidsjordens 11 organisationer i Tamil Nadu och Maharashtra i södra Indien, i Ladakh i Himalaya i norra Indien och i Sri Lanka. De arbetar med att ovannämnda grupper ska få ökat inflytande över sina liv och möjlighet att utöva sina rättigheter.

Inom programmet stärks dessa gruppers organisering, de utvecklar ekologisk odling, försäljning, marknader och deltagande certifiering. Tillsammans driver de frågor mot stat och myndigheter såsom ökat stöd till småbrukare, ökat stöd för traditionella grödor och ekologisk odling. 

För att öka självförsörjningen och försäljningen utvecklas system med flera grödor. Tillsammans skapas fröbanker och gemensam beredning av olika gödselpreparat och blandningar för att kontrollera sjukdomar och insekter. Detta ökar kontrollen över odlingar och utgifter. Beroendet av transnationella företag minskar och därmed också risken för konkurs.

Vill du veta mer om programmet kan du ladda ner en rapport framtagen 2018-19.
Future Earth Asia Network Report (PDF)

Projekt

Organisationerna arbetar också med att utveckla självhjälpsgrupper. Det är först och främst landlösa kvinnor som deltar i denna verksamhet. De hjälper varandra att bli fria från ockerlån och utvecklar olika verksamheter för att få inkomster. De säljer blommor, snacks och andra varor på marknaden. Några öppnar enkla teserveringar, kiosker eller ägnar sig åt sömnad.

I programmet finns också verksamhet i Nigilibergen (som sträcker sig från Tamil Nadu, Kerala och Karnataka) för att ursprungsfolkens rättigheter ska garanteras. Rätten till kunskap och information är en viktig del av verksamheten. De tar kontroll över den traditionella kunskapen och sprider information via olika kanaler på de egna språken. Utveckling av verksamheten som ger inkomster är viktig i byarna. Förädling av olika produkter utvecklas liksom marknader, försäljningskedjor och deltagande certifiering.