Riktlinjer och Policy

Framtidsjorden är en förening med säte i Stockholm. Föreningens högsta beslutande organ är årsstämman där medlemmarna beslutar om hur föreningen ska bedriva sin verksamhet samt välja styrelse. Styrelsen som väljs av stämman ska sköta föreningens verksamhet under året.

Här kan du ladda ner några av våra styrdokument.