Policy, Riktlinjer och dokument↴

Framtidsjorden är en förening och styrs av dokument beslutade av årsstämman eller styrelsen. Här kan du ladda ner flera av våra styrdokument och andra dokument om verksamheten.