Policy, Riktlinjer och dokument↴

Framtidsjorden är en förening och styrs av dokument beslutade av årsstämman eller styrelsen. Här kan du ladda ner flera av våra styrdokument och andra dokument om verksamheten.

Framtidsjorden har även en visselblåsartjänst där du anonymt kan anmäla oegentligheter. Klicka här för mer information.