Stöd oss i att agera för en hållbar och socialt rättvis värld

Vi är en liten organisation och varje gåva gör en skillnad. Vårt arbete är beroende av det stöd vi får via ForumCiv och hur vi spenderar dessa pengar är reglerat. Samtidigt måste vi stå för en egeninsats på 5 procent, det är även därför vi är beroende av ditt stöd där varje krona gör en skillnad.

Vi har även ett 90-konto vilket innebär att vi kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll. Vi har även märkningen Tryggt givande som ges ut av Giva Sverige, branschorganisationen för tryggt givande, och innebär att vi som medlemsorganisation uppfyller alla krav i Kvalitetskoden och därmed står för etisk, professionell och transparent insamling samt är granskade av en auktoriserad revisor. Läs mer om Kvalitetskoden här.

Om du väljer att stödja vår verksamhet får du gärna även ge en gåva till en specifik organisation i vårt nätverk, nämn då namnet på organisationen i din överföring.

Det finns olika sätt att ge oss en gåva:

Plusgiro: 90 02 18-9
Bankgiro: 900-2189
Swish: 90 02 18-9

Tack, din gåva gör en skillnad för vår verksamhet.

Vill du testamentera till Framtidsjorden har vi en tjänst för att enkelt skapa ett testamente. Läs mer här.

Vill du veta mer om hur hur vi hanterar de gåvor och bidrag vi får kan du läsa vår Policy för biståndsmedel, insamling och kapital.

Har du en fråga gällande din gåva?

Skriv ett e-mail till oss på info@framtidsjorden.se eller ring oss på 08 615 00 80