Stöd oss i att agera för en hållbar och socialt rättvis värld↴

Vi är en liten organisation och varje gåva gör en skillnad. Vårt arbete är beroende av det stöd vi får via Forum Syd och hur vi spenderar dessa pengar är reglerat. Samtidigt måste vi stå för en egeninsats på 5 procent, det är även därför vi är beroende av ditt stöd och varje krona gör en skillnad. Vi har även ett 90-konto vilket innebär att vi kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll.

Om du väljer att stödja vår verksamhet får du gärna även ge en gåva till en specifik organisation i vårt nätvärk, nämn då namnet på organisationen i din överföring.

Det finns olika sätt att ge oss en gåva:

Plusgiro: 90 02 18-9
Bankgiro: 55 02-99 04
Swish: 90 02 18-9

Tack, din gåva gör en skillnad för vår verksamhet.

Har du en fråga gällande din gåva?

Skriv ett e-mail till oss på info@framtidsjorden.se eller ring oss på 08 615 00 80