Ladakhs vänner

 

Ladakhs vänner arbetar med Women´s Alliance, LEDeG, LEHO, SECMOL, Ladakh Amchi Sabha.

Ladakhs vänner bildades 1984. Verksamheten är främst inriktad på att sprida information om situationen och utvecklingen i Indiens nordligaste del Ladakh, som med sin traditionella kultur kan  lära oss mycket. Föreningen vill också stimulera kontakter mellan Sverige och Ladakh via projekt och utbytesbesök. Två till tre gånger per år kommer medlemstidningen Ladakh Nytt som med bilder och reportage visar de senaste projekten och utvecklingen i regionen. Föreningen arrangerar även spännande föreläsningar och diskussioner, ibland tillsammans med besökare och föreläsare från någon av organisationerna i Ladakh. För att ha möjlighet att stödja de olika organisationerna samlar Ladakhs vänner in pengar som förmedlas till projekt som är inriktade på hållbar utveckling och att stärka Ladakhs traditionella kultur. Ladakhs vänner har kontakt med och stöder olika projekt i organisationerna Ladakh Amchi Saba, Womens Alliance of Ladakh, LEHO, SECMOL och LEDeG. Ett av alla projekt som Ladakhs vänner genomför årligen tillsammans med SECMOL och Sundbybergs IK är att samla in skridskor och annan hockeyutrustning till ungdomarna i Ladakh!

Kontakta Ladakhs vänner
E-post: info@ladakh.se
Webbplats: www.ladakh.se