Sverige↴

Vad vi gör i Sverige

Framtidsjordens arbete i Sverige handlar till stor del om informationsspridning och påverkansarbete för att öka medvetenheten om hur Nord och Syd är sammankopplade, hur maten vi äter påverkar småbrukare och naturen i Syd, och vad man själv kan göra för att skapa en mer hållbar värld. Bland annat sker detta genom informationsturnén Lära av Syd, diverse kampanjer och genom vängruppernas arbeten.

Vängrupper i Sverige

En stor och viktig del av verksamheten i Sverige är vängruppernas samarbeten med medlemsorganisationerna i Syd. Förutom insamling är samarbetet med gruppen i Syd en källa till ökad förståelse, kunskap och energi. Du kan läsa mer om vad de enskilda vängrupperna arbetar med under respektive vängrupps namn.