Välkommen till Framtidsjordens Quiz!

Du kan på denna sida testa dig själv eller andra. Gör gärna quizen med dina
skolkamrater eller på din arbetsplats.

Vi uppdaterar quizen regelbundet med allt från nya frågor till specifika quiz vid
kampanjer och besök från partners i syd.

Lycka till!