Om oss

Historia↴

Framtidsjorden bildades 1988 utifrån visionen om att skapa ett internationellt miljönätverk där kunskap och erfarenhet från lokala organisationer i Syd skulle tas till vara. Arbetet kom att vila på tre ben; lokala pilotprojekt för miljöutveckling, utbildning och nätverkande, samt utgå från de tre grundprinciperna om ekologi, självtillit och samarbete.

Redan under Framtidsjordens tidiga år fanns ett samarbete med Biskops Arnös folkhögskola, där man höll utbildningar bland annat i ekologi och kommunikation. Även kunskapsutbytet mellan Syd och Sverige (“Lära av Syd”), där medlemmar från nätverket kommer till Sverige och delar med sig av sin kunskap på skolor, föreningar och kommuner. Detta samarbete har funnits sedan 90-talet och är fortfarande en viktig del i Framtidsjordens verksamhet.

Idag är våra viktigaste delar programverksamheten i Sydasien och Latinamerika, praktikantprogrammet och informationsarbete. Vi arbetar tillsammans med våra medlemsorganisationer i Syd och i Sverige och alla deltar i de beslut som berör dem.

Styrelsen↴

Framtidsjordens styrelse väljs på årstämman av våra medlemmar i Sverige, det vill säga våra vängrupper.

Agenda 2030↴

Framtidsjorden arbetar aktivt med Agenda 2030 och de Globala målen. Fokus ligger främst på målen  “Ingen hunger”, “Hållbar konsumtion och produktion” och “Bekämpa klimatförändringarna”, men alla målen är viktiga och hänger ihop. Läs mer nedan om hur Framtidsjorden och nätverkets organisationer arbetar med dessa.

Riktlinjer och policy↴

Framtidsjorden arbetar utifrån vissa riktlinjer och policys. Läs mer om dessa nedan.