Latinamerika↴

Program

Totalt är det 23 organisationer i Argentina, Bolivia, Brasilien, Chile, Colombia, Ecuador, Guatemala, Paraguay, Peru och Uruguay som är med och driver programmet i Latinamerika. Organisationerna arbetar tillsammans med lokala fackföreningar, grupper av familjejordbrukare, ursprungsfolksorganisationer, skolor och agroekologiska nätverk.

Tillsammans tar organisationerna fram och stärker ekologiska metoder för ett hållbart samhälle. De arbetar t ex med miljöpedagogik, odlingsmetoder, deltagande certifiering för ekologiska grödor och varor, utvecklar marknader och andra försäljningssystem, system för att ta fram och utbyta fröer, utsäde och plantor och startar företag som drivs av bygemenskaper. Speciellt arbetas det med att stärka kvinnornas roll i verksamheten och organisationerna. Ungdomar och unga vuxnas engagemang och organisering är också en viktig del i programmet.

Projekt

Inom programmet arbetas det även med att påverka reformer och lagar som stödjer utvecklingen av ett rättvist och hållbart samhälle. Exempelvis driver organisationerna på för att offentliga upphandlingar ska prioritera livsmedel från ekologiska familjejordbruk. Det drivs även kampanjer för restriktioner mot genmodifierade grödor. Lokalt förhandlas det med myndigheter för att få tillgång till marknadsplatser för familjejordbrukares försäljning och för att få rådgivning i ekologiskt jordbruk. Flera av programorganisationerna verkar också för att utbildning och skolor ska använda miljöpedagogik och inkludera mer miljökunskap i undervisningen, och ursprungsfolksorganisationerna driver på för ökad respekt för kollektiva rättigheter.