Vängruppen för Centro Ecologico

Arbetar tillsammans med Centro Ecológico i södra Brasilien.

Vängruppen har sedan starten i mitten av 1980-talet följt och stött organisationen Centro Ecológico i södra Brasilien. Stödet är dels moraliskt genom att man i Brasilien vet att det finns människor i Sverige som arbetar för deras sak. Dels är det ekonomiskt genom att vängruppen varje år samlar in en summa pengar vilket gör det möjligt för Centro Ecológico att få del av svenska biståndsmedel. Vänföreningen sprider också information om organisationen och dess arbete i Sverige genom seminarier, filmer och tryckt material.


Kontakta Vängruppen för Centro Ecológico

Henrik Jansson
E-post: atomicjansson@hotmail.com

Webbplats: http://vangruppence.wordpress.com/