Centro Ecológico, Brasilien

 

Centro Ecológico

Centro Ecológico arbetar med landsbygdsutveckling utifrån ett ekologiskt tankesätt, vilket skapar en positiv påverkan på människa och miljö. Organisationen vill stärka det ekologiska lantbruket och uppmuntra och sprida ekologiskt skogsjordbruk vilket främjar den biologiska mångfalden. Centro Ecológico har genom detta arbete minskat klimatpåverkan och stärkt matkulturen med näringsrik, ekologisk mat, anpassad till den regionala kulturen. Genom att kombinera lantbrukarnas praktiska erfarenheter och mångåriga kunskaper om den egna jorden med vetenskapligt kunnande hos organisationens agronomer har man utvecklat ett lokalanpassat ekologiskt jordbruk. Detta har ökat självtilliten bland lantbrukarna och stärkt samarbetet mellan de olika familjelantbruken i området. Genom att starta ekologiska marknader i flera städer har man även byggt broar mellan landsbygd och stad. Centro Ecológico arbetar idag i 18 kommuner i Rio Grande do Sul med ungefär 500 lantbrukarfamiljer och omkring 90 procent är organiserade i 33 olika lantbrukargrupper. Den ytan de tillsammans odlar ekologiskt är 6000 hektar.

        

Centro Ecológico arbetar också med att sprida skogsjordbruk och 60 familjer har tillsammans skogsjordbruk på 180 hektar. Lantbruksprodukterna säljs på femton gatumarknader, tre konsumentkoperativ och fem affärers om drivs av lantbruksgrupper. Lantbrukarna producerar, byter och säljer eget utsäde. Flera lantbrukare har över 20 sorters utsäde.

Det ekologiska perspektivet sprider organisationen vidare bland annat i nära samarbete med flera skolor där man arrangerar miljöundervisning för lärare. Centro Ecológico har genom sitt sätt att arbeta utvecklat ett stort nätverk som inte enbart verkar på lokal nivå utan som även påverkar utvecklingen på andra håll i Brasilien och i världen. Genom att vara aktiv i olika nätverk och genom att sitta med i redaktionen för internationella tidskrifter kan organisationens företrädare påverka utvecklingen av en rad frågor med anknytning till ekologiskt lantbruk. Det gäller allt från nätverk för kvinnors rättigheter till deltagande certifiering*. Organisationens experter har också styrelseposter i internationella organisationer som ETC Group och Maela, samt även utför uppdrag åt FAO som rådgivare till ekologiska lantbruk i olika länder.

*Deltagande certifiering: Denna typ av certifiering bygger på förtroende genom deltagande, ett deltagande av många som är intresserade i processen, både lantbrukare och konsumenter. Det finns flera olika system men de flesta bygger på att deltagarna besöker varandra. Vid besöken sker kontroll men en viktig del är rådgivning mellan lantbrukarna.

      

Kontakta Centro Ecológico
E-post: c.ecologico@terra.com.br
Webbplats: www.centroecologico.org.br