Makten över maten-veckan 2018

Välkommen till vår årliga Makten över maten-veckan!

22-28 oktober är det dags för Makten över maten-veckan igen! I år arrangerar vi en seminarietur med stopp i Umeå, Gävle, Uppsala, Stockholm, Göteborg, Malmö och Lund, tillsammans med gäster från Sydafrika, Indien, Nicaragua, Ecuador, Brasilien, Colombia och Sverige. Du är välkommen att träffa oss där det passar dig bäst!

Vi organiserar denna vecka för att skapa en bredare diskussion om matsuveränitet i både Sverige och på global nivå. I år fokuserar vi på stora företags ökade makt över livsmedelssystemen och hur det påverkar småskaliga jordbrukare, av vilka majoriteten är kvinnor.

Med den extrema värmen och torka under sommaren 2018 i färskt minne vill vi också tala om vikten av hållbart småskaligt jordbruk och bevarande av biologisk mångfald för att vara bättre rustade för klimatförändringar.

Vi har möjlighet att säkra framtidens livsmedelsproduktion och vi måste agera nu.

Välkommen!
Nätverket Makten över maten: Afrikagrupperna, FIAN Sverige, Framtidsjorden, Jordens vänner Sverige, Latinamerikagrupperna, Förbundet Sveriges Småbrukare, Svalorna Indien Bangladesh.