Makten över maten
Ett nätverk för matsuveränitet

Om nätverket
Makt över maten-nätverket samlar småföretagare, solidaritet, miljö och mänskliga rättigheter som arbetar tillsammans för att sprida information om – och skapa åsikter för – matsuveränitet. Tillsammans har vi erfarenhet av arbete för matsuveränitet från hela världen – från norr till söder, öst till väst.

Matens suveränitet handlar om rätten och kontrollen över egen produktion och konsumtion av mat. Idag ser vi hur medborgerligt inflytande försvagas medan matproduktion och naturresurser kommersialiseras. Nätverket Makten över maten fungerar med begreppet matsuveränitet i förhållande till demokrati, mänskliga rättigheter och verklig hållbarhet.

Vår vision: ”Att hjälpa till att skapa en värld där alla människor har rätt till hälsosam och kulturellt lämplig mat som produceras med ekologiskt hållbara metoder, och där småskaliga producenter har rätt att definiera sina egna livsmedel och jordbrukssystem utan att begränsas av dumpning mot andra länder “.

Organisationer i nätverket: Afrikagrupperna, Fian Sverige, Framtidsjorden, Jordens Vänner Sverige, Latinamerikagrupperna, Förbundet Sveriges Småbrukare, Svalorna Indien Bangladesh

Bakgrund
I det nyliberala systemet som dominerar världen idag pågår global försäljning av naturresurser och en centralisering av makten. Detta innebär att småskaliga producenter, minoritetsgrupper, kvinnor och barn har tillgång till produktiv mark, ekosystemtjänster och beslutsfattande plattformar begränsas. I en värld med växande luckor, försvagade människors rörelser, en ökning av högerextremism, resulterar i att livsmedelssuveräniteten äventyras. Därför vill Makten över maten-nätverket bygga upp en svensk folks rörelse för matsuveränitet genom att stärka befintliga samarbeten, sprida information om och skapa en stark förespråkare för matsuveränitet. Alla organisationer i samarbetet stöder Nyéléni-deklarationen från 2007.

Matens suveränitet – kämpa för mark och naturresurser
Småbrukarrörelsen La Vía Campesina lanserade först sin politiska vision om “matsuveränitet” för första gången vid World Food Summit 1996. Matens suveränitet är folkets rätt till hälsosam och kulturellt lämplig mat som produceras genom hållbara metoder, liksom deras rätt att definiera sina egna livsmedels- och jordbrukssystem. Matens suveränitet bygger på småskalig och hållbar produktion
gynnar samhället och naturen. Lokal livsmedelsproduktion och konsumtion prioriteras, vilket ger ett land rätt att skydda sina lokala producenter från billig och prisdumpande import och även rätten att kontrollera sin egen produktion. Konsumenternas rätt att kontrollera sin kost och näringsintaget ingår dock.

Matsuveränitet omfattar också kampen för mark- och markreform som garanterar människors rätt att använda och förvalta mark, naturresurser, vatten, frön och boskap. Dessa borde vara i händerna på dem som producerar mat och inte i stora företag. Det faktum att mat och naturresurser hanteras som alla produkter i världshandel är ett av de största hindren för en utveckling mot äkta livsmedelssuveränitet.