CIRHEP

Inlandet i Tamil Nadu i södra Indien är torrt och grundvattennivån har sjunkit stadigt sedan 1980-talet. Anledningen till denna dramatiska förändring är att jordbruket inte varit anpassat till de lokala ekologiska förutsättningarna. En konsekvens av detta är att man idag upplever allvarliga problem med jorderosion på grund av överbetning och avskogning.

Organisationen CIRHEP, Center for Improved Rural Health and Environmental Protection, arbetar sedan 1998 tillsammans med befolkningen i 32 byar kring berget Kadavakurichi för att återfå en hållbar relation mellan människa och natur. För att nå hållbar utveckling, socialt och ekologiskt, arbetar CIRHEP inom dessa fyra områden:

Organic Farmers meeting in Andypatty
Ekologiska småbrukare har möte i byn Andipatti

Ekologiskt jordbruk
CIRHEP arbetar för att främja ekologisk och biodynamisk odling i området kring Kadavakurichi. Man började för några år sedan med ett fåtal bönder och med tiden har intresset ökat. I nuläget odlar 100 bönder ekologiskt med CIRHEPs hjälp. Vad man framförallt lägger vikt på är att framställa ekologiska komposter och giftfritt gödsel och i detta hålls regelbundet kurser på CIRHEPs kursgård, både för lokala bönder och för bönder från andra delar av Tamil Nadu. Att bevara vattnet i området är givetvis det allra viktigaste och man rekomenderar därför bönderna att odla vattensnåla grödor.

Vatten
År 2002 började organisationen att arbeta med vattenfrågor. CIRHEP har idag en omfattande kursverksamhet för organisationer och för statliga institutioner från Tamil Nadu och Kerala.

Naturskolor
CIRHEP driver naturskolor inspirerade av den svenska mulleskolan, för att på ett lekfullt och roligt sätt engagera barn i kampen om att ta hand om miljön. Det finns i dag naturskolor i 32 byar kring berget Kadavakurichi där cirka 1600 barn mellan fem och femton år deltar. 

Kvinnogrupper

För att stärka kvinnans roll i samhället har man också här startat kvinnogrupper. Tanken är att kvinnorna ska lära sig hur de kan få en egen inkomst för att bli oberoende av mannen som traditionellt sett är den i familjen som sköter ekonomin. Den första gruppen startades 1999 med hjälp av CIRHEP och idag finns det drygt 100 kvinnogrupper med mellan 12 och 20 medlemmar i varje grupp i byarna kring berget.

Kontakta CIRHEP
E-post: cirhep@sify.com
Webbplats: http://cirhep.linghag.se