CIRHEPs vänner

Vängruppen i Sverige är till för att hålla kontakt med organisationen och den sprider även information om CIRHEP här i Sverige. Gruppen samarbetar med andra vängrupper i Framtidsjordens nätverk genom seminarier där man utbyter erfarenheter, sprider kunskap och diskuterar olika lösningar för att utveckla vängruppsarbetet. Arbetet i CIRHEPS vänner ger också möjlighet till många personliga kontakter både i Sverige och i Indien. Välkommen att engagera dig!


Kontakta CIRHEPs vänner
E-post: cirhepsvanner@gmail.com