Quiz: Hur jobbar Framtidsjorden?

 

Testa dina Kunskaper om vad Framtidsjorden egentligen gör idag och organisationens historia!

Quizet består utav 10 frågor så det är bara att köra igång.

Lycka till!

1) 1988 grundades Framtidsjorden vilket gör att samarbeten med organisationer i Syd har skett i över 30 år. I dagsläget består organsationen utav tre stycken ben i Latinamerika, Asien och Sverige. Under 90-talet fanns det dock ett samarbete med en fjärde del utav världen. Vilken var denna del?

2) Framtidsjordens arbete i Latinamerika, Asien och Sverige bedrivs utifrån vissa gemensamma ståndpunkter som binder samma alla organisationer inom nätverket. Sammanfattningsvis beskrivs dessa i framtidsjordens tre grundprinciper. Vilka är dessa?

3) Som en röd tråd genom Framtidsjordens arbete i Latinamerika, Asien och Sverige går förutom våra tre grundprinciper även Agenda 2030. Dessa 17 mål som togs fram utav FN:s medlemsländer 2015 täcker alla principer utav hållbar utveckling; de sociala, ekonomiska och miljömässiga. Framtidsjordens arbete hänger ihop med alla 17 globala mål men tre utav dessa jobbar vi mer med. Det är mål 12: Hållbar konsumtion och produktion, mål 13: Bekämpa klimatförändringar samt mål 2. Men vad innebär globala målet nummer 2?

Läs mer om Agenda 2030 under Om oss->Agenda 2030

4) Den Latinamerikanska delen utav nätverket består av organisationer som jobbar i 10 olika länder. Inom ramen för de övergripande grundprinciperna för Framtidsjorden så kan deras arbete delas in i tre olika kategorier. Vilken av dessa är INTE en av dessa kategorier?

5) Det asiatiska nätverket består utav 11 stycken organisationer där det finns en uppdelning mellan 5 organisationer som befinner sig i Ladakh i Norra Indien och 6 stycken i södra Indien samt i ett grannland till Indien. Vilket är detta grannland?

6) I Sverige står vängrupperna för den egeninsats som krävs för att Sida ska ge pengar via Framtidsjorden till våra samarbetsorganisationer. Hur mycket denna egeninsats har vart på har varierat under åren med är idag (2018) på 5 %. Vängrupperna samlar dock in 10 % för att kunna stötta de nätverksorganisationer som inte har en specifik vängrupp i Sverige samt gemensamma projekt i Syd. Dessa pengar kommer från Sida via en paraplyorganisation som samlar många mindre organisationer under sitt tak. Vad heter denna organisation?

7) Många av Framtidsjordens nätverksorganisationer i Indien arbetar med att uppmuntra konsumtion och produktion av vattensnåla grödor. Bland de mest vattenkrävande grödorna hittar vi t.ex banan, kokosnöt och ris. Det läggs mycket krut på att främja ett traditionellt sädesslag som har fått sämre status bland befolkningen under åren i takt med att ris anses finare. Detta sädesslag innehåller fyra gånger så mycket järn som råris och är även rikt på magnesium, zink, kalcium och kalium. Vilket är sädesslaget?

8) En väldigt central del utav Framtidsjordens arbete är att nätverket är horisontellt. Där planerandet utav arbetet sker ute i nätverket där experterna på området finns och strukturen utav hur arbetet ska lägga upp även finns där. Därför blir koordineringen mellan de olika nätverksorganisationerna viktig. Hur många nätverksorgansationer finns det idag i framtidsjordens nätverk?

9) Att få koppling och informationsutbyte mellan de olika delarna utav nätverket är något som kan vara svårt men där praktikantprogrammet är en viktig del utav detta. Genom detta program ges längre tid till att utbyta erfarenheter och lära utav varandra. När praktikanterna sedan kommer hem är en viktig del utav programmet ett informationsspridande i Sverige. Sedan vilket år har praktikantprogrammet pågått inom framtidsjorden?

10) Framtidsjorden samarbetar med flertalet andra organisationer inom Sverige för ett gemensamt påverkansarbete. En viktig del utav detta påverkansarbete är genom en gemensam vecka med seminarium och föreläsningar om matsuveränitet. Vad kallas denna vecka som Framtidsjorden vart med och arrangerat sedan 2016?