Quiz: Hur jobbar Framtidsjorden?

Testa dina Kunskaper om vad Framtidsjorden egentligen gör idag och organisationens historia!

Quizet består utav 10 frågor så det är bara att köra igång.

Lycka till!

1) Framtidsjorden grundades 1988 och firande alltså nyligen 30 år av samarbete med organisationer i Syd. I dagsläget består organsationen utav tre stycken ben i Latinamerika, Asien och Sverige. Men under 90-talet fanns det ett samarbete med en fjärde del utav världen. Vilken var denna del?

Correct! Wrong!

2) Framtidsjordens arbete i Latinamerika, Asien och Sverige bedrivs utifrån tre gemensamma ståndpunkter som binder samma alla organisationer inom nätverket. Vilka är dessa 3 grundprinciper?

Correct! Wrong!

3) En annan röd tråd i Framtidsjordens arbete i Latinamerika, Asien och Sverige är Agenda 2030. Agenda 2030 består av 17 Globala mål som togs fram utav FN:s medlemsländer 2015 och de täcker syftar till att täcka tre olika delar som ofta anses vara en del av hållbar utveckling; de sociala, ekonomiska och miljömässiga. Framtidsjordens arbete hänger ihop med alla 17 globala mål, men tre mål jobbar vi med lite extra. Det är mål 12: Hållbar konsumtion och produktion, mål 13: Bekämpa klimatförändringar samt mål 2. Vad innebär det globala målet nummer 2?

Correct! Wrong!

Läs mer om Agenda 2030 under Om oss->Agenda 2030

4) Den Latinamerikanska delen utav nätverket består av organisationer som jobbar i 10 olika länder. Inom ramen för de övergripande grundprinciperna för Framtidsjorden så kan deras arbete delas in i tre olika kategorier. Vilken av dessa är INTE en av dessa kategorier?

Correct! Wrong!

5) Det asiatiska nätverket består av 11 stycken organisationer, där det finns en uppdelning mellan 5 organisationer som befinner sig i Ladakh i Norra Indien och 6 stycken i södra Indien samt i ett grannland till Indien. Vilket är detta grannland?

Correct! Wrong!

6) I Sverige står vängrupperna för den egeninsats som krävs för att Sida ska ge pengar via Framtidsjorden till våra samarbetsorganisationer. Hur mycket denna egeninsats har vart på har varierat under åren men den är idag (2019) 5 %. Men vängrupperna samlar in 10 % för att kunna stötta de nätverksorganisationer som inte har en specifik vängrupp i Sverige och för att stötta gemensamma projekt i Syd. Dessa pengar kommer från Sida, men ansökan går via en paraplyorganisation som samlar många mindre organisationer. Vad heter denna organisation?

Correct! Wrong!

7) Många av Framtidsjordens nätverksorganisationer i Indien arbetar med att uppmuntra konsumtion och produktion av vattensnåla grödor. Bland de mest vattenkrävande grödorna hittar vi t ex banan, kokosnöt och ris. Det läggs mycket krut på att främja ett traditionellt sädesslag som har fått sämre status bland befolkningen under åren för att ris anses vara finare. Detta sädesslag innehåller fyra gånger så mycket järn som råris och är även rikt på magnesium, zink, kalcium och kalium. Vilket är sädesslaget?

Correct! Wrong!

8) En väldigt central del utav Framtidsjordens arbete är att nätverket är horisontellt. Där planerandet utav arbetet sker ute i nätverket där experterna på området finns och strukturen utav hur arbetet ska lägga upp även finns där. Därför blir koordineringen mellan de olika nätverksorganisationerna viktig. Hur många nätverksorgansationer finns det idag i framtidsjordens nätverk?

Correct! Wrong!

9) Att få ett informationsutbyte mellan de olika delarna utav nätverket är något som kan vara svårt, men praktikantprogrammet är en viktig del utav detta. Genom detta program ges längre tid till att utbyta erfarenheter och lära utav varandra. När praktikanterna sedan kommer hem är en viktig del utav programmet att sprida informationen i Sverige. Vilket år startade praktikantprogrammet hos framtidsjorden?

Correct! Wrong!

10) Framtidsjorden samarbetar med flertalet andra organisationer inom Sverige för ett gemensamt påverkansarbete. En viktig del utav detta påverkansarbete är en gemensam vecka med seminarium och föreläsningar om matsuveränitet. Vad kallas denna vecka som Framtidsjorden varit med och arrangerat sedan 2016?

Correct! Wrong!

Framtidsjordens arbete i världen
Aj Aj Aj, det där gick ju inte toppen. Kanske hög tid att läsa på lite mer om vad Framtidsjorden gör?
Läs mer om Framtidsjordens arbete under "Vår verksamhet".
Nja detta kanske inte gick så bra som du hoppats på, men du kan ju alltid försöka igen.
Eller testa något av våra andra quiz under Engagera sig->Quiz.
Ja, men detta kan du ju. Vem vill ens ha alla rätt? Bättre att ha lite utrymme att utvecklas på.
Och för att bli ännu bättre. Läs på mer under Om oss->Historia.
Men kolla vilken expert vi har här. Du har verkligen full koll på vad framtidsjorden gör. Bra jobbat!
Du är en sådan expert så visste borde du bli aktiv, kanske via en vängrupp? Läs mer om dem under Vår verksamhet->Sverige.