SECMOL, Indien

 

Elever tillsammans med deras handledare Norgay utanför SECMOLs skolbyggnader i Pey, Ladakh. Husen är byggda för att använda så mycket sol som möjligt för uppvärmning.

SECMOL

Lokalt anpassad skola och solvärmda hus

SECMOL (The Students’ Educational and Cultural Movement of Ladakh) började sitt arbete 1988 med att försöka förbättra skolorna i Ladakh då de var dåligt anpassade till den ladakhiska kulturen. Genom långvarigt och hårt arbete har organisationen lyckats påverka den indiska staten så att skolorna idag har en mycket större förståelse för den särpräglade kulturen. Detta märks tydligt bland annat genom att eleverna presterar bättre i skolan.

Organisationen arbetar även mycket med alternativa energikällor och är ledande inom soluppvärmda hus i Ladakh. Man har bland annat byggt många solhus åt kommunen och militären.

   

Artificiella glaciärer, så kallade Ice Stupas, lagrar vatten som kan användas till jordbruk under torra perioder.

Kontakta SECMOL
E-post: info@secmol.org
Webbplats: www.secmol.org

SECMOL Campus