Rädda Regnskog

Föreningen Rädda Regnskog är en ideell förening med säte i Sverige. Vi arbetar för att skydda tropisk skog i Latinamerika och stödja lokalsamhällen i skogens närhet. Våra projekt väljs ut med stor omsorg. Många faktorer tas med i bedömningen; skogsområdets sociala och biologiska skyddsvärde, den lokala organisationens kompetens, utsikterna för att skyddet ska fungera långsiktigt, hur stort behovet är och vad insatserna beräknas kosta.

För närvarande koncentrerar vi våra insatser till Ecuador, Colombia och Honduras tillsammans med våra samarbetspartners: Stiftelse Cambugán (Ecuador), organization Serraniagua (Colombia) och Inga Foundation (Honduras).

Kontakta Rädda Regnskog
E-post: info@raddaregnskog.se
Webbplats: https://www.raddaregnskog.se
Facebook: https://www.facebook.com/raddaregnskog