Non Nete, Peru

 

Non Nete

I peruanska Amazonas, längs med Ucayalifloden, lever Shipibo-Conibofolken. Det har de gjort i årtusenden. Idag befinner de sig i en tid där de söker finna balans mellan två världar, deras egen och den västerländska. I alla tider har Shipibo-Conibofolken anpassat sig till naturens rytm som idag påverkas av de mer och mer dominerande ekonomiska krafterna som leder till att många i den nya generationen måste ändra sin livsstil. Allt fler överger sin by och söker sig av olika skäl, i huvudsak ekonomiska, till städerna.

Det var inte förrän under slutet av 1800-talet, när gummiindustrin gjorde sitt intrång i djungeln, som Shipibo-Conibo kom i kontakt med det moderna samhället. Under 1970-talet fann man olja i trakten samtidigt som Peru började exportera trä från de tropiska skogarna. Detta drog med sig människor till Pucallpa. Från Pucallpa strömmar nu avloppsvatten ner i Ucayalifloden. Det förorenade flodvattnet orsakar inte sällan sjukdomar. Skogsavverkningarna i höglandskogen leder dessutom till att stora mängder vatten svämmar över shipibobyarna. Dessa översvämningar medför att odlingar ruttnar, de vilda djuren dör och fisken sprids över stora områden. Matbrist som tidigare inte förekom är nu periodvis en del av verkligheten.

Shipiboföreningen Non Netes medlemmar drivs av oron över att gamla värden och kunskaper inom ekologi, kosmologi och traditioner går förlorade. Organisationen vill genom diskussion och eftertanke engagera och göra människor medvetna om de processer som pågår och som totalt ändrar förutsättningarna för deras framtida tillvaro. Non Nete som på shipibo betyder vår hembygd arbetar med att införa en hållbar ekologisk och kulturell utveckling för Shipibo-Conibostammen. Detta medför också att människor får bättre kunskap om sitt eget folk, ökat självförtroende, stärkt identitet och en vilja att synliggöra sin kultur. Non Nete utvecklar skolböcker och annan litteratur på shipibo, ordnar seminarier, producerar nyhetsblad och stöder ekoturism, lokalradiosatsningar och annat som främjar alternativa inkomstmöjligheter för människor i området.

 

Kontakta Non Nete
E-post: harbesgabriel@hotmail.com