Grupo Eco, Brasilien

 

Grupo Eco

Kollo för barn

Grupo Eco, som startades av invånare i kåkstaden Santa Marta i Rio de Janeiro 1978, har genomfört många aktiviteter för barn och ungdomar under åren.

Organisationen arbetar med en speciell pedagogik för att utveckla barn och ungdomar. Man har bland annat en kolloverksamhet för barn mellan 6 och 12 år där 250 barn från kåkstaden under två veckor gör utflykter. Ledare för de olika aktiviteterna är de äldre ungdomarna, vilket ger en långsiktighet och bidrar till en stark gemenskap mellan barn och ungdomar i olika åldrar, men också till vuxna. Brassegruppen har givit ekonomiskt stöd till aktiviteter på olika teman under dessa kolloveckor och flera av gruppens medlemmar har själva deltagit som ledare några år.

Grupo Eco arbetar även med miljöfrågor. En stor del av gruppens miljöengagemang utgår från de problem i vardagen som människor i kåkstaden själva upplever. Det gäller framför allt en dåligt fungerande sophantering, översvämningar och igenproppade avlopp. Grupo Eco utför ett viktigt informationsarbete genom möten, nyhetsblad och TV-program som organisationen själv producerar. Invånarna i Santa Marta och deltagarna i Grupo Eco arbetar också med att fotografera, göra film och affischer. Ett stort projekt är att kommunicera med invånarna genom den egna lokala TV-kanalen; TV Favela. TV Favela finns även på Youtube. Deltagarna har själva filmat och producerat dokumentärer och informationsfilmer för människor i kåkstaden. Fokus för TV-kanalen är naturligtvis att följa vardagen i Santa Marta och de olika projekt som organisationen driver. Tanken är att på det här sättet dokumentera och visa konkreta exempel på vad som händer så att alla kan ta del av de aktiviteter och förändringar som görs i området.


Kontakta Grupo Eco
Itamar Silva
E-post: itamar@ibase.br