Comunidad del Sur, Uruguay

 

Comunidad del Sur

Kooperativ och kollektiv

Comunidad del Sur, utanför Montevideo i Uruguay, är en organisation och ett kollektiv som arbetar med kooperativt arbete och ekologisk odling som grundades 1955. Man driver kurser, anordnar seminarier och har ett bokförlag som ger ut böcker om ekologi och hållbar samhällsutveckling bland annat. Företrädare för organisationen klarade sig undan diktaturen i Uruguay genom att befinna sig i Sverige i exil.

Idag handlar arbetet om miljö, ekologiskt jordbruk och utveckling av nya ekologiska teknologier. Man genomför också kurser och workshops i kapacitetsutveckling. Comunidad del Sur är medlem i Gruppen för ekologisk odling i Montevideo, i Jordrörelsen som stöder ockupation av jord och i andra organisationers arbete för jord. Parallellt med de övriga aktiviteterna driver organisationen en gård där man tillverkar sötsaker av fikon, guava, björnbär, och citrusfrukter. Man konserverar även grönsaker såsom paprika och aubergine samt tillverkar egen tomatsås. Denna småskaliga industri som verksamheten har byggt upp drivs i huvudsak av en kvinnogrupp. Comunidad del Sur deltar även i kollektivet La Pitanga som arbetar för jämställdhet mellan kvinnor och män och mot våld mot kvinnor.

Kontakta Comunidad del Sur
E-post: ecocom@chasque.apc.org
Webbplats: www.ecocomunidad.org.uy