CEDAP, Peru

 

CEDAP

“I jordens hjärta föds hoppet”

CEDAP (Centro de Desarrollo Agropecuario) grundades 1987 i Ayacucho på det peruanska höglandet. Organisationens vision är att vara en drivkraft för utvecklingen och fungera som ett stöd för kvinnor och män som kämpar för ett hållbart och jämlikt samhälle. Speciellt stödjer de samhällena i de andinska bergen med att organisera sig för en bättre livssituation. CEDAP arbetar med detta främst genom ekologisk landsbygdsutveckling, genom att stärka landsbygdssamhällenas sociala funktioner, samt genom att främja skydd och förvaltning av naturresurserna. Organisationen utbildar och ger rådgivning till familjejordbrukare, och arbetar även med utveckling av försäljning av jordbrukarnas varor.

 

    

Kontakta CEDAP
E-post: cedap@terra.com.pe
Webbplats: http://cedap.org.pe