Peru
CEDAP
CEDAP

“I jordens hjärta föds hoppet”

CEDAP (Centro de Desarrollo Agropecuario) grundades 1987 i Ayacucho på det peruanska höglandet. Organisationens vision är att vara en drivkraft för utvecklingen och fungera som ett stöd för kvinnor och män som kämpar för ett hållbart och jämlikt samhälle. CEDAP arbetar med detta främst genom ekologisk landsbygdsutveckling, genom att stärka landsbygdssamhällena, samt genom att främja skydd och förvaltning av naturresurserna. Organisationen utbildar och ger rådgivning till familjejordbrukare, och arbetar även med utveckling av försäljning av jordbrukarnas varor.

Kontakta CEDAP
E-post: cedap@terra.com.pe
Webbplats: http://cedap.org.pe