En vecka för Matsuveränitet

Makten_over_maten_logo_payoff_cmyk

Nätverket Makten över maten samlar småbrukar-, solidaritets-, miljö- och människorättsorganisationer som samarbetar för att sprida information om – och skapa opinion för – matsuveränitet. Tillsammans har vi erfarenhet av arbete för matsuveränitet från hela världen – från nord till syd, öst till väst.
Tillsammans inom nätverket ordnar vi En vecka för matsuveränitet.

SCHEMA FÖR VECKAN

Tisdag 7:e november
Kl. 18.00-20.00
Samtal: Kampen om mark i Europa och världen
ETC Bokcafé, Stockholm

Onsdag 8:e november
Kl 8.30-11.00 (frukost 8.00-8.30)
Frukostseminarium: Land a common good or a good investment?
Medelhavsmuséet, Stockholm

Onsdag 8:e november
Kl 18:30 – 20:00
Seminarium: Makten över mat och mark – matsuveränitet och landgrabbing
Bagarmossen

Torsdag 9:e november
Kl. 12.30-13.00
Seminarium: Land grabbing, access to land and food sovereignty.  
Globala scenen, MR-dagarna, Jönköping

Torsdag 9e november
Kl 18:30 – 20:00
Workshop: Makten över mat och mark – matsuveränitet och landgrabbing
Norrtullsgatan 12, Stockholm

Fredag 10:e november
Kl. 13.30-14.00
Seminarium: Food sovereignty – much more than food
Globala scenen, MR-dagarna, Jönköping

Fredag 10e november
kl 14:30 – 16:00
Seminarium: Human rights beyond borders
MR- Dagarna, Jönköping

Lördag 11:e november
Kl. 13.00-14.00
Seminarium: Liv utan gift
MR-dagarna Jönköping

Lördag 11:e november
Kl: 12:30 – 16:00
Nätverksmöte: Mat, Makt och Klimat –  KlimatSveriges nätverksmöte

Framtidsjorden har förlorat sin ordförande och lämnat oss med stor saknad

SONY DSC

Translation to english below.
Traducción al español abajo.

Framtidsjordens ordförande Christina Robertson-Pearce har avlidit
Hon gick bort efter en tids sjukdom fredagen den sjätte januari.

Christina har under de senaste tio åren varit en bärande del av Framtidsjorden i Sverige och i vårt internationella nätverk. Hon har med sitt engagemang och kraft inspirerat många både i och utanför Framtidsjorden.

Att ha haft Christina i föreningen är som att dras med i en ström av aldrig sinande engagemang och idéer. Det finns ingen idé som är för svår att genomföra och ingen fråga som är för liten eller för stor att ta sig an.

För många i Framtidsjorden var hon mer än vår ordförande, hon var en nära vän.

Våra tankar går till alla er som står Christina nära och som alltid kommer sakna henne. Vi är många som gör det. Särskilt går våra tankar till hennes familj.

Vi tar med oss din glöd i vårt fortsatta arbete Christina

Framtidsjorden.

——————

We have lost our Chairperson and we are left in sorrow.

Future Earth Chairperson Christina Robertson-Pearce has passed away.
She died on Friday the sixth of January after a time of illness.

Christina has been a fundamental part of Future Earth during the last decade and has through her work inspired a lot of people both within and outside of the Future Earth network.

Christina has been a constant flow of new ideas. There are no ideas that are to difficult to realize and no issue that are to small or to big to tackle.
She was more than our chairperson, she was a close friend to many of us.

Our thoughts go to all of you whom were close to Christina and will miss her. We are many. In particular, our thoughts are with her family

You are a great inspiration for our future work Christina.

Future Earth

—————————

Tierra del Futuro ha perdido a su presidenta, quien nos ha dejado para nuestro gran pesar.
Christina Robertson-Pearce ha fallecido el viernes seis de enero, después de un periodo de enfermedad.

Christina fue durante los últimos diez años un pilar de Tierra del Futuro en Suecia y de nuestra red internacional. Con su compromiso y energía inspiró a muchos dentro y fuera de Tierra del Futuro.

Haber tenido a Cristina en nuestra organización ha sido como verse envuelto en una corriente de compromisos e ideas sin fin. No hay ideas demasiado difíciles de realizar ni cuestiones demasiado pequeñas o grandes para asumir.

Para muchos en Tierra del Futuro, más que nuestra presidenta, era una amiga cercana.

Nuestros pensamientos están con todos aquellos cercanos a Christina y que siempre la van a extrañar. Somos muchos quienes vamos a extrañarla.

Tu brillo permanecerá entre nosotros para continuar con nuestra labor, Christina.

Tierra del Futuro

Vängruppsmöte inför en ny programperiod

Inbjudan till vängruppsträff
– Nya program inom Framtidsjordens nätverk

Var: Solidaritetshuset (lokalen Draken/Biblioteket).

När: Söndag 28 Februari 2016, 15.00 till ca 18.00

Fika: Framtidsjorden bjuder på fika.

Vi bjuder in alla vängrupper för samtal och information om kommande Programansökan. Samtal om vängruppers ansvar och delaktighet i processen, samt information om hur vängrupper kan vara del av Framtidsjordens informationsverksamhet i Sverige.

FRAMTIDSJORDENS PROGRAM 2014-16

Framtidsjorden genomför i nuläget 2 program; ett i Latinamerika och ett i Asien och programperioden sträcker sig mellan 2014-2016. Alla projekt som genomförs är en del av ett av programmen och stöds av vängruppernas egeninsatser.

NYTT PROGRAM 2017-2021

1 juni 2016 kommer vi att ansöka om stöd för en ny period från Forum syd/Sida. Kommande period kommer sträcka sig mellan 2017 – 2021.

Vi jobbar för närvarande febrilt med förberedelserna inför kommande 5 års ansökan tillsammans med organisationerna i Latinamerika och Asien.

Flertalet av er har säkerligen vid denna tid mottagit mail/brev från era partners i syd med frågor om egeninsats och inriktningar för kommande period. Det vore mycket bra om ni kan meddela kansli och er organisation om era inriktningsförslag och egeninsats nivåer så snart som möjligt.

VAD KOMMER HÄNDA UNDER DAGEN

Vi kommer under dagen att gå igenom 4 huvudpunkter:

  • Vad är det vi skall ansöka om, vilka riktlinjer finns för oss som organisation/nätverk
  • Hur ser förberedelserna ut i Sverige och i syd, separata genomgångar utifrån vardera program.
  • Genomgång av informationsverksamheten i Sverige och hur kan ni vängrupper vara del av denna.
  • Frågestund.

Mycket viktigt att en från vardera vängrupp kommer, ni är givet välkomna att delat fler.

Anmälan er på info@framtidsjorden.se senast den 20/2

Nytt nyhetsbrev från Framtidsjorden i Asien

Future Matters, nyhetsbrev från det asiatiska nätverket

futurematters2

Framtidsjordens nätverk i Asien har ett gemensamt nyhetsbrev. Det kommer ut två gånger per år och handlar om organisationernas och nätverkets verksamhet.

Ladda ner det senaste nyhetsbrevet nedan.

Future Matters
Future Matters
Future Matters Newsletter Dec 2015 - FINAL.pdf
4.0 MiB
440 Downloads
Detaljer

Future Matters inlay
Future Matters inlay
Future Matters Newsletter - Dec Insert.pdf
1.1 MiB
291 Downloads
Detaljer

Se och leva med genusglasögon

Se och leva med genusglasögon: ett erfarenhetsutbyte mellan Uruguay och Brasilien

Colectivo la Pitanga förbereder sig inför manifestionen den 21 november 2015
Colectivo la Pitanga förbereder sig inför manifestionen den 21 november 2015

Med anledning av att det är FN:s Internationella dag mot våld mot kvinnor anordnade Comunidad del sur tillsammans med organisationen La Pitanga, en stor manifestation i kvarteret Kilometro 16 i Montevideo. I manifestationen deltog även en grupp kvinnor från organisationen Centro Ecologico från Rio Grande do Sul i Brasilien. Båda organisationerna samarbetar med projektet ”Se och leva med genusglasögon”, som går ut på att skapa medvetenhet och sprida kunskap om våld mot kvinnor samt kring de bakomliggande orsakerna till våldet. Kvinnorna som deltar i projektet arbetar med genusroller, kvinnors rättigheter, såsom deras sexuella- och reproduktiva rättigheter.

Enligt information från FN:s ekonomiska kommission för Latinamerika och Karibien (ECLAC) har Uruguay den högsta andelen kvinnor som mördas i hemmet tillsammans med El Salvador. I södra Brasilien finns det få studier om genusrelaterat våld. Okunskapen om problemet på landsbygden försvårar genomförandet av åtgärder för att minska våld mot kvinnor.

Gabriela från la Pitanga Colectivo tycker att det är allvarligt att våldet mot kvinnor är så normaliserat i Uruguay, där mer än 30 kvinnor har mördats i år. La Pitanga Colectivo består av kvinnor som själva har varit utsatta för våld i hemmet. Hon berättar att organisationen utgör en möjlighet att skapa en rörelse utifrån kvinnors röster. Det är en kvinnorsgrupp som träffas en gång per vecka för att diskutera deras erfarenhet av våld i hemmet tillsammans. Kvinnorna som deltar är mitt i en process där de börjar förstå deras situation och där de arbetar med att hitta lösningar. Det finns dessutom en grupp som jobbar med att skapa strategier för rörelsen.

För några veckor sedan besökte La Pitanga en kvinnobonderörelse (MMC) i Rio Grande do Sul i Brasilien. MMC arbetar, tillsammans med Centro Ecologico, med kollektiva apotek där kvinnor utbyter traditionella kunskaper om naturmedicin. Det var intressant för Gabriela att se hur kvinnor stärker sig genom odlingsproduktion och genom kopplingen med naturen. Gabriela tycker att patriarkatet är djupt rotat de latinamerikanska samhällena.

Janaína från Centro Ecologico var imponerad av att se hur kvinnor och flickor som har varit utsatta för sexuellt våld nu samarbetar i La Pitanga för att hjälpa andra kvinnor att lösa deras våldssituation. När la Pitanga var i Brasilien började flera kvinnor prata om det kulturella våldet som de upplever i Brasilien, där många kvinnor inte får göra allt som de vill. La Pitangas besök var viktigt för MMC eftersom många kvinnor som tidigare inte pratade på mötena började att göra det efter erfarenhetsutbytet. Hon vill sprida La Pitangas metodologi för att arbeta med genus- och våldsrelaterade frågor till andra kvinnor.

Sheila från MMC såg att kvinnor från Uruguay var mycket intresserade av deras arbete med medicinal örter, och därför vill MMC dela deras kunskap med la Pitanga så att de också kan börja skapa sina egna kollektiva apotek.

___________________________________________________________
Projektet Se och leva med genusglasögon är en del av Framtidsjordens program i Latinamerika och genomförs i samarbete med Communidad del Sur.

Vängruppsmöte 29:e september

FRAMTIDSJORDEN KALLAR SINA VÄNNER OCH VÄNGRUPPER TILL

MATIGT MINGLE I SANN MATSUVERÄNITETSANDA MED G(m)O I FOKUS

NÄR: Tisdagen den 29 september 1700

VAR: Solidaritetshuset på Tegelviksgatan 40 öppnar sin dörr för er
Kl 1700 och låser den 2200.

PROGRAM:
1700 – 1800 helt matigt mingle med nya och gamla vänner samt gäster från både öst och väst. Suresh från Kudumbam/Indien och Karin från Redes/Uruguay. (subventionerad mat)

1800 – 1900 Våra gäster pratar om hur GMO påverkar deras liv i respektive land med frågor från utresande praktikanter, och hemmablivande kampanjare.

1900 – 2200 Följer vi minsta motståndets lag och tar upp till samtalsliknande diskussion så mycket som möjligt av det som känns viktigt för nätverket i de tre regionerna. Ex nya programperiodens innehåll, praktikanter eller ej, utbyten – långa/korta, egeninsatsnyheter,

Då minglet kan växa över alla gränser bör den som satsar på att få sig en portion god hemlagad vegetarisk någonting anmäla sig till info@framtidsjorden.se eller crobertsonpearce@gmail.com, 08 615 00 90 eller 0760 93 83 38

Alternativ utveckling i Cayambe

Sumak Kawsay (det goda livet) i praktiken
– hur vi arbetar i Cayambe med ett alternativ till utveckling.


Kom till Solidaritetshuset den 24 mars och träffa Floresmilo Simbaña från Kawsay Ecuador och CONAIE!

Floresmilo Simbana är medlem i vår samarbetspartner Kawsay Ecuador. Han är också ledare för politik och organisering i CONAIE (den nationella ursprungsfolksorganisationen i Ecuador)

Floresmilo ska berätta om Kawsays projekt i Cayambe och hur det bidrar till social rättvisa och en ren miljö. Detta är starkt sammanknippat med ursprungsfolkens kamp för kulturella och politiska rättigheter.

Han ska också berätta om CONAIEs nuvarande politiska situation och utmaningar de står inför.

Vi ska översätta samtalet till svenska.

Alla är välkomna!
Datum: 24 mars
Tid: 18.00
Plats: Solidaritetshuset, Tegelviksgatan 40, Stockholm
Arrangör: Framtidsjorden och Kawsays vänner

Föreläsning med ursprungsfolksledare från Ecuador

Floresmilo Simbaña, medlem i vår samarbetsorganisation Kawsay Ecuador och ledare för politik och organisering i CONAIE (den nationella ursprungsfolksorganisationen från Ecuador) ska prata om ursprungsfolksorganisationernas mobilisering i Ecuador. Dessutom pratar Floresmilo om utmaningar som de står inför idag. Du kan läs en intervju från klimatmötet i Lima med Floresmilo på Kawsays Vänners webbplats.

Samtal med Magnus Lembke från Latinamerikanska Institutet på Stockholms Universitet.
OBS! Föreläsningen är på spanska.

Datum: 23 mars
Tid: 18.00-19.30
Adress: Universitetsvägen 10 B, (hus B, plan 5). Biblioteket

Arrangörer: Framtidsjorden, Kawsays Vänner och Latinamerikanskainstitutet.

La plurinacionalidad* como un reto para la democracia.
Se abordará la situación general de los pueblos indígenas en Ecuador ¿Qué problemáticas se buscan resolver con la plurinacionalidad?. En la ponencia se va a mencionar lo más destacado del debate político nacional sobre este tema, sobre todo a partir del primer levantamiento indígena de 1990. Finalmente, se abordará la actual situación de los pueblos indígenas en el contexto de un gobierno progresista.


Conversación con Magnus Lembke del Instituto Latinoamericano.

Fecha: 23 marzo
Hora: 18.00-19.30
Dirección: Universitetsvägen 10 B, (hus B, plan 5). Biblioteket
Organizadores: Framtidsjorden, Kawsays Vänner y Latinamerikanskainstitutet.

*La plurinacionalidad se puede definir como la construcción de un Estado, una democracia plural, en base al reconocimiento de las distintas formas de organización social e identidades culturales, que fortalece el Estado, pero promueve el autogobierno social.

Deltagande certifiering

Att certifiera produkter kan vara omständigt och kostsamt för småbrukare. Det bygger ofta på att en tredje part kommer och granska de odlingar som ska certifieras. Flera av Framtidsjordens organisationer har varit drivande i att ta fram nya system som är bättre anpassade till småbrukare där de får större kontroll över hela certifieringsprocessen. Detta har lett till att nya system nu finns som är anpassade till de lokala förutsättningar och bygger på deltagande av både producenter och konsumenter.

I Brasilien har organisationen Centro Ecologico varit drivande i utvecklande och idag är deras deltagande certifiering godkänd av staten som en ekologisk certifiering. I Indien har Keystone varit drivande i utvecklingen och idag arbetar även CIRHEP, Kudumbam och TEDE-Trust med deltagande certifiering.

Se filmen om hur deltagande certifiering fungerar i södra Indien.