framtidsjordenlogo

På landsbygden i södra Indien har klimatförändringarna inneburit minskat regnfall och ökad temperatur, något som har försvårat jordbruket för människorna i området. Läs mer!