framtidsjordenlogo

Stora delar av Indien är idag kraftigt drabbade av utmaningar som uppstår i klimatförändringarnas kölvatten. Problemet med vattenbrist är något som påverkar många människor och framförallt drabbas jordbrukare på den Indiska landsbygden. Läs mer! 

Mangroveskog eller mangroveträsk anses vara ett av världens mest hotade ekosystem, men också ett av världens mest produktiva enligt naturskyddsföreningen. Läs mer!