framtidsjordenlogo

Klimatanpassning, kunskapsutveckling och kvinnors empowerment.

Vilken är den växt som är mest resilient mot klimatförändringarna? Varför behövs gamla kläder för att skapa en artificiell glaciär? Hur ser kvinnors förhållanden ut på den Indiska landsbygden?

Vad görs för att förhindra de konsekvenser klimatförändringarna bär med sig? Vi är sex praktikanter som har varit på praktik i olika delar av Indien: Tamil Nadu (södra Indien), Mumbai och Ladakh (norra Indien). 

Skillnaden i temperatur, mellan -30 grader i Ladakh till +40 i Tamil Nadu, är nästan lika stor som kulturskillnaderna på de olika platserna. Även om hindi och engelska är huvudspråk i Indien är det vanligt att lokalbefolkningen, framförallt på landsbygden, pratar ett annat språk kopplat till deras specifika region. I Tamil Nadu är språket tamil, i Mumbai marathi och i Ladakh ladakhi. Även om de kulturella yttringarna, sederna och bruken skiljer sig enormt mellan de olika platserna möter alla tre liknande problematik till följd av klimatförändringarna. Problem de organisationer vi har praktiserat hos har sin egen unika lösning på. Välkommen att klicka runt på vår hemsida för att lära dig mer om hur klimatkrisen bekämpas i Indien.  

Organisationen bakom vårt arbete finansieras av SIDA och heter Framtidsjorden, som ingår i ett internationellt nätverk med målet att stötta initiativ till utveckling på socialt rättvis och ekologiskt hållbar grund.