Visa oss er plan för klimatet, regeringen

Ny allians av svenska organisationer: Här är våra krav

DEBATT. Miljörörelsen och de organisationer som arbetar för sociala och ekonomiska rättigheter ställer sig nu bakom en gemensam agenda för klimatomställning i Sverige.

Den nybildade och partipolitiskt obundna Allians för rättvis klimatomställning (ARK) riktar en kraftfull uppmaning till Sveriges nya regering och riksdag: Agera under denna mandatperiod för att genomföra en heltäckande och rättvis klimatomställning.

Forskningen är tydlig: Vi har fortfarande en chans att upprätthålla de planetära förutsättningarna för en fungerande civilisation, men vi går åt fel håll.

Utsläppen av växthusgaser ökar i stället för att minska, även i Sverige.

I år har en tredjedel av Pakistan översvämmats, Syd- och Mellaneuropa upplevt sin torraste sommar på 600 år och förödande skogsbränder härjat. Norden kommer inte att klara sig från allvarliga effekter.

Redan i dag ser vi i Sverige förskjutna trädgränser, minskande biologisk mångfald, värmeböljor samt ökade svårigheter för samerna på grund av instabilt vinterväder.

Ändå försvann klimatfrågan nästan helt under valrörelsen.

Därför går det svenska civilsamhället nu samman för att driva på politiken. Allians för rättvis klimatomställning (ARK) samlar fackförbund, miljöorganisationer, feministiska organisationer, kulturella aktörer, fredsorganisationer med flera.

Det som förenar oss är att vi ser att klimatkrisen hotar inte bara vår planet utan också vår välfärd och många av de rättigheter vi kämpar för.

Det är nu det avgörs om vi ska leva upp till Parisavtalet. Vi är säkra på att det svenska folket inte struntar i klimatet – tvärtom! Nästan 9 av 10 svenskar anser att det är viktigt att sätta in samhällsåtgärder mot klimatförändringarna.

Vi vill se en rättvis klimatomställning och tiden att agera för en sådan är nu. Alla ska ha trygghet i omställningen, oavsett vem man är, var man arbetar eller var man bor.

Vinsterna och kostnaderna med detta stora skifte måste fördelas rättvist. Människor måste också ha insyn och möjlighet att påverka hur vi ställer om – på jobbet, i sin kommun och i landet som helhet.

Sverige ska ta sitt globala ansvar och följa de goda exempel runt om i världen som går före. Målet är ett samhälle inom planetens gränser som också är socialt och ekonomiskt hållbart.

Att klimatomställningen blir rättvis är inte bara en bonus – det är en förutsättning för att människor ska ställa sig bakom och delta i den.