Vanliga frågor

Frågor och svar – praktikant

Varför kan jag inte söka om jag är över 30 år?
Praktikantprogrammet finansieras av Universitets- och Högskolerådetoch det är de som sätter riktlinjerna för verksamheten. Det är de som sätter åldersgränserna. Övergripande riktlinjer för programmet finns att läsa på www.utbyten.se/praktikantprogrammet

Måste jag ha en högskoleutbildning för att söka?
Nej, Framtidsjorden vill ha en bredd av praktikanter med många olika erfarenheter. En erfarenhet som vi lägger vikt vid är engagemang inom föreningar.

Måste jag har varit engagerad i någon biståndsorganisation?
Nej, vi ser allt föreningsarbete som meriterande. Det kan vara i ridklubben, fotbollsföreningen, politiskt ungdomsförbund eller rollspelsklubben.

Vilka kostnader står ni för?
Framtidsjorden bekostar resa, ev. visumkostnader, försäkringar, ersättning för vaccinationer (upp till 2 500 kr) samt kost och logi utomlands. Mat och uppehälle under utbildningen står man själv för. Kostnad för mat och boende på Biskops Arnö är cirka 4 000 kr/månad (gäller endast för praktikanter under hösten).

Om man gör semesterresor under tiden ute så får man stå för dessa kostnader själv.

Kommer jag laga min egen mat?
Det ser lite olika ut från placering till placering. På vissa ställen lagar man sin egen mat medan hos andra får maten lagad.

Jag är vegetarian, kommer jag att få vegetariskt?
Vegetarisk och vegansk mat fungerar absolut. Man ska dock vara medveten om att utbudet av vegetarisk mat på i Sydamerika är begränsad, i Indien är det inga problem alls. På alla placering får man vara beredd på att det är lokal mat som serveras och det är det vi baserar ersättningen på. Det brukar inte heller vara problem med allergier men det är viktigt att du berättar det för oss samt att du själv tar ansvar under praktiken.

Hur finansieras praktiken?
Den svenska biståndsmyndigheten, Sida,finansierar programmet via Universitets- och Högskolerådet.

Vi söker bidrag för praktikantprogrammet hos Universitets- och Högskolerådet genom Forum Syd. Du kan läsa om programmet på Universitets- och Högskolerådets webbplats;www.utbyten.se. Den svenska biståndsmyndigheten finansierar programmet via Universitets- och Högskolerådet.

Får jag någon lön?
Nej det är en praktik. Framtidsjorden står dock för dina kostnader för mat, uppehälle och resa. Privata kostnader under praktiken som resor under helger och om du gör något under din semester får du stå för själv.

Behöver jag ha egen utrustning som dator och kamera?
Varje praktikantgrupp (2-3 praktikanter i varje grupp) har tillgång till minst en dator och en kamera under praktiken.

När kommer jag att åka ut?
Du kommer att börja med att gå en utbildning på Sida och på Biskops Arnö Nordens Folkhögskola i slutet på augusti till mitten på oktober. Därefter kommer utresan att ske. För mer information om datum gå till sidan Datum för praktikantprogrammet.

Vem beslutar om vilken organisation jag kommer åka till?
Efter att du blivit antagen kommer du få reda på vilken kontinent och organisation du blir placerad på. Vi anpassar placering efter dina förkunskaper och den du åker med.

Måste jag kunna några språk?
Vi har krav på spanska/portugisiska om du åker till Latinamerika. För praktik i Indien krävs engelska. Givetvis är det meriterande att om du kan de lokala språken som ladakhi, tamil, guarani eller kichwa men det är inget krav.

Jag har gjort praktik på annan organisation, kan jag söka hos er?
Om du tidigare åkte som praktikant finansierad genom UHR kan du inte sök igen. Har du gjort annan typ av praktik, exempelvis genom din utbildning så går det bra att söka.

Vad kommer jag att lära mig?
Du kommer att få insikt i hur små organisationer arbetar för att förbättra villkoren för människor. Hur man i praktiken arbetar inom svenskt utvecklingssamarbete och hur man omsätter erfarenheterna till ett informationsarbete i Sverige. Dessutom kommer du att ovärderliga erfarenheter på ett personligt plan och lära känna spännande människor. Läs Anna Ioannous inläggAllting gör skillnad så får du vetamer.