Quiz: Vad händer i världen och vad gör politikerna åt det?

Testa dina Kunskaper om vad som händer ute i världen rörande miljön och vad världens politiker gör åt det.

Quizet består utav 10 frågor så det är bara att köra igång.

Lycka till!

 

1) När du köper läsk så är den ofta förpackad i en aluminiumburk. Denna burk är det pant på och du kan lämna in den i en affär. I Sverige såldes 2 169 miljoner förpackningar 2017. Hur många procent av dessa pantades 2017?

Källa: Pantstatiskt, Pantamera, 2017.

2) Sopbergen i Sverige växer trots att vi pantar burkar och sorterar avfall, genomsnittssvensken slänger 500 kilo sopor per år. En stor del av dessa sopor är plast och en stor del av denna plast hamnar eller dumpas i världshaven. Om det fortsätter som det ser ut idag kommer det 2050 finnas mer plast än fisk i våra hav(mätt i vikt) Hur mycket plats hamnar i haven årligen?

Källa: "The New Plastics Economy", Ellen MacArthur Foundation, 2017.

3) I hela världen så slösas det och slängs det produkter som skulle kunna användas och detta kostar i förlängningen också kostar pengar. I Europa och USA så slösas det mer än i resten av världen. Men hur mycket slänger en genomsnittlig svensk från sitt hushåll per år, enligt naturvårdsverket siffror från 2016?

Källa: Avfall i Sverige 2016, Naturvårdsverket.

4) Ett sätt att påverka den klimatförändring som vi ser är att minska användandet av produkter som är extra påfrestande för miljön. Här är ofta köttet något som det talas mycket om. I en rapport, lanserad 2018 av J Poore and T Nemecek från Oxford University, så är dra ner på köttet och mjölkprodukts användandet de största faktorerna att påverka miljön. Hur mycket mer koldioxid släpper en köttbaserad diet ut jämfört med vegetariskt baserad?

Källa: Who will feed us, ETC Group, 2017

5) Sverige är med i EU och en stor del av vår klimatpolitik genomförs genom EU. EU har satt ett mål som man jobbar mot då det gäller att minimera stundande klimatpåverkan. Vad har EU satt som målsättning för max temperaturökning från förindustriell tid?

Källa: Klimatåtgärder EU, 2014.

6) FN har tillsatt en internationell panel med klimatforskare från hela världen. Denna panel kallas för IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change). I september 2013 kom denna panel ut med en rapport som är baserad på världens samlade forskningen inom klimat och klimatproblematiken. Hur stor temperaturökningen förutspår IPCC är orsakad av människan till 2100 om vi inte gör något nu?

Källa: IPPC, "Climate Change 2013: The Physical Science Basis".

7) 2015 skrevs ett nytt stort klimatavtal under, det så kallade Parisavtalet. Detta klimatavtal är underskrivet av 195 utav världens länder och bygger på att länderna sätter upp egna mål utifrån deras egna förutsättningar och sedan så redovisar länderna för sina utsläpp till FN utifrån dessa mål. Avtalet träder fullt i kraft 2020 när det tidigare Kyotoavtalet träder i kraft. Enligt Parisavtalet ska ambitionerna med avtalet öka efter hand, och detta kommer göras via avstämningar. Hur ofta ska dessa avstämmningar göras?

Källa: Parisavtalet, regeringen.se, 2018.

8) Som en del utav EU styrs även Sveriges jordbrukspolitik utav den gemensamma jordbrukspolitiken för hela unionen. Det vi kan se är förutsättningarna för de olika EU länderna ser väldigt olika ut. På en av de punkter de ser väldigt olika ut är gällande hur många väldigt små och små jordbruk det finns i länderna. Enligt en EU undersökning från 2013 så finns det ett EU land där nästan en tredjedel av alla jordbruk finns och där de flesta är väldigt små eller små jordbruk. Vilket är detta land?

Källa: Eurostat, "Small and large farms in the EU - statistics from the farm structure survey", 2016.

9) Miljö och klimatpolitik är idag något som är en väldigt aktuell fråga och får en stor plats i den politiska debatten. Så har det inte alltid vart inom svensk politik utan denna utveckling har skett gradvis. Från regeringens sida jobbar idag den statliga myndigheten naturvårdsverket med klimat och miljöfrågor lokalt, internationellt och inom EU. Vilket år grundades naturvårdsverket?

Källa: Naturvårdsverket, "Om naturvårdsverket", 2018.

10) Att protestera och våga stå upp mot det man inte tycker är rätt är något viktigt i samhället. Demonstrationer och strejker är en viktig del utav detta. Tre veckor innan det svenska valet 2018 började Greta Thunberg att strejka för klimatet utanför riksdagen. Detta för att få politikerna att ta klimatfrågan på allvar och se till det skedde något nu. Vad var det som uppseendeväckande med hennes strejk?

Källa: @GretaThunberg på twitter, 2018.