Quiz: Vad händer i världen och vad gör politikerna åt det?

Testa dina Kunskaper om vad som händer ute i världen rörande miljön och vad världens politiker gör åt det.

Quizet består utav 10 frågor så det är bara att köra igång.

Lycka till!

1) När du köper läsk så är den ofta förpackad i en aluminiumburk. Denna burk är det pant på och du kan lämna in den i en affär. I Sverige såldes 2 169 miljoner förpackningar 2017. Hur många procent av dessa pantades 2017?

Correct! Wrong!

Källa: Pantstatiskt, Pantamera, 2017.

2) Sopbergen i Sverige växer trots att vi pantar burkar och sorterar avfall, i genomsnitt slänger en individ i Sverige 500 kilo sopor varje år. En stor del av dessa sopor är plast och en stor del av denna plast hamnar eller dumpas i världshaven. Om det fortsätter som idag kommer det vid 2050 finnas mer plast än fisk i våra hav(mätt i vikt). Hur mycket plats hamnar i haven årligen?

Correct! Wrong!

Källa: "The New Plastics Economy", Ellen MacArthur Foundation, 2017.

3) I hela världen så slösas det och slängs det produkter som skulle kunna användas och detta kostar i förlängningen också pengar. I Europa och USA så slösas det mer än i resten av världen. Men hur mycket slänger en svensk i genomsitt från sitt hushåll varje år?

Correct! Wrong!

Källa: Avfall i Sverige 2016, Naturvårdsverket.

4) Ett sätt att minska klimatförändringarna är att minska användandet av produkter som är extra påfrestande för miljön. Köttet är ett exempel på en sådan produkt. I flera rapporter så föreslås det att dra ner på köttet och mjölkprodukter är det viktigaste sättet att minska miljöpåverkan. Hur mycket mer koldioxidutsläpp medför en diet som innehåller kött i jämförelse med en diet som utesluter alla produkter från djur?

Correct! Wrong!

Källa: Who will feed us, ETC Group, 2017

5) Sverige är med i EU och Sveriges klimatpolitik påverkas i stor utsträckning av politiken i EU. EU har satt ett mål som man jobbar mot för att minska klimatpåverkan. Vad är EU:s målsättning för den maximala temperaturökningen?

Correct! Wrong!

Källa: Klimatåtgärder EU, 2014.

6) FN har tillsatt en internationell panel med klimatforskare från hela världen. Denna panel kallas för IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change). 2018 kom denna panel ut med en rapport som är baserad på världens samlade forskningen inom klimatförändringar. Hur stor temperaturökningen förutspår IPCC vid 2100 om vi inte gör något nu?

Correct! Wrong!

Källa: IPPC, "Climate Change 2013: The Physical Science Basis".

7) Parisavalet är ett klimatavtal som är påskrivet av 195 länder och bygger på att länderna sätter upp egna mål utifrån deras egna förutsättningar och sedan så redovisar länderna för sina utsläpp till FN utifrån dessa mål. Avtalet skrevs under 2015 och träder fullt i kraft 2020. Enligt Parisavtalet ska ambitionerna med avtalet öka eftersom, och detta kommer ske via avstämningar. Hur ofta ska dessa avstämmningar göras?

Correct! Wrong!

Källa: Parisavtalet, regeringen.se, 2018.

8) På grund utav Sveriges medlemskap i EU så styrs Sveriges jordbrukspolitik utav den gemensamma jordbrukspolitiken för hela unionen. Men förutsättningarna för de olika EU länderna ser väldigt olika ut och detta blir väldigt tydligt vid uppskattningar av mängden av små och väldigt små jordbruk. Enligt en EU undersökning från 2013 så finns det ett land där nästan en tredjedel av allt jordbruk finns och där de flesta är väldigt små eller små jordbruk. Vilket är detta land?

Correct! Wrong!

Källa: Eurostat, "Small and large farms in the EU - statistics from the farm structure survey", 2016.

9) Miljö och klimatpolitik får ett allt större utrymme i den politiska debatten. Men det har inte alltid vart så här i Sverige, utan denna utveckling har skett gradvis. Myndigheten naturvårdsverket arbetar med klimat och miljöfrågor lokalt, internationellt och inom EU. Men när grundades naturvårdsverket?

Correct! Wrong!

Källa: Naturvårdsverket, "Om naturvårdsverket", 2018.

10) Möjligheten att stå upp för det man tycker är rätt är en viktig del av ett demokratiskt samhälle. Demonstrationer och strejker är en viktig del utav detta. Tre veckor innan det svenska valet 2018 började Greta Thunberg att strejka för klimatet utanför riksdagen. Greta gjorde detta för att få politikerna att ta klimatfrågan på större allvar. Men vad var det som uppseendeväckande med att Greta strejkade?

Correct! Wrong!

Källa: @GretaThunberg på twitter, 2018.

Vad händer i världen och vad gör politikerna åt det?
Ojdå, det händer mycket runt om i världen som du inte har full koll på. Det är god tid att läsa en tidning eller beställa hem något av Framtidsjordens material via Engagera sig->Beställa.
Ja, men du har lite koll på vad som händer i världen och vad politikerna gör. Vill du lära dig ännu mer, kolla in vårt material via Engagera sig->Beställa.
Det där gick ju riktigt bra. Kanske är god tid att lära sig ännu mer och dela med dig utav den kunskap som du redan har via vårt praktikantprogram? Läs mer om det på Vår verksamhet-> Praktikant
VILKEN EXPERT! Du borde ju dela med dig av denna kunskap till alla, kanske även genom att bli engagerade i en vängrupp till Framtidsjorden. Läs mer om dem under Vår verksamhet->Sverige