framtidsjordenlogo

Klimatundervisning i Mumbai och Devrukh

Klimatambassadörer i storstad och på landsbygd

Indien är kontrasternas land med allt från regnskog, paradisstränder och megastäder till öken, glaciär landskap och bondesamhällen. Med en folkmängd på 1,3 miljarder människor är ett mångkulturellt samhälle ett faktum. Vår erfarenhet med dessa kontraster kommer från att ha jobbat och bott inom två kontexter som samexisterar i den indiska delstaten Maharashtra, i mångmiljonstaden Mumbai vid Indiens västkust och Devrukh på bergskedjan Västra Ghats sluttningar. Behovet av klimatanpassning och av klimatundervisning kan se annorlunda ut i olika kontexter; förutsättningarna för ett ekologiskt hållbart liv i Mumbai ser på vissa sätt helt annorlunda ut än på landsbygden. Självklart finns klasskillnader och skillnader i utbildningsnivå inom alla kontexter, men det som förenar alla är just kampen mot klimatförändringarna, behovet att förstå och att kunna agera för en hållbar framtid.

Den ständigt växande miljöorganisationen Srushtidnyan, som har sina rötter i Mumbai, undervisar och informerar om klimatförändringarna i både storstadsmiljö och i landsbygdsbyar. De samarbetar med ett antal skolor på dessa skilda platser genom att komma ut och som engagera skolungdomarna i så kallade klimatambassadörsprojekt: eleverna får ta del av workshops, lekar och projekt – allt för att bredda deras utbildning och öka deras förståelse för klimatförändringarna. En klass per år och skola undervisas på detta sätt och får i uppdrag att sprida både engagemang och lärdomar vidare till människorna sin omgivning. På så vis blir de just vad Srushtidnyan kallar för klimatambassadörer. Målet med ambassadörsprojektet är en dominoeffekt av positiv attitydpåverkan.

web of life devrukh-29

I Devrukh finns ett fokus på den fantastiska natur och den stora biologiska mångfald som finns i skogen och bergen. Hur ekosystem fungerar och behovet av att bevara och beskydda dem är en viktig del i utbildningen här. Men det finns också ett behov av att prata om näringsbrist, samt den utspridda järnbristen som är vanlig på landsbygden. Nyttig mat och grönsaker kan hjälpa långt i att lösa näringsproblem och att skydda mot sjukdomar. Detsamma gäller information om ekologisk odling, som är viktig för människors hälsa och miljöns hållbarhet i en ständigt föränderlig värld. Vädret är inte lika förutsägbart längre och att kunna anpassa sig är viktigare än någonsin. I Devrukh finns till exempel grupper av kvinnliga bönder bland de som får ta del av Srushtidnyans workshops och kontaktnät, som organisationen riktar i sig på i målet att uppmuntra och förstärka deras position. 

 

I Mumbai jobbar klimatambassadörerna bland annat med att informera om hur man lätt kan spara vatten genom att laga läckande rör. Inom ramen för det projektet går ungdomarna ut i så kallade “water brigades” från hushåll till hushåll, för att lära ut hur man kan laga droppande kranar. Skolorna organiserar också demonstrationer för och informationskampanjer om det livsviktiga vattnet. Salladsworkshops och workshops relaterade till näringsintag och nyttig mat är dock lika viktigt i storstäderna som det är på landsbygden, eftersom näringsbrist är ett problem såväl på landet som i städerna. Maten som är populär är inte alltid den bästa och hemlagad mat kan ofta tas för givet. Barnen får lära sig om avfallshantering och vikten av att återvinna med slagorden reuse reduce recycle, samt att matrester kan omvandlas till näringsrikjord i lättgjorda komposttunnor – som klassen sedan får ansvaret för att ta hand om.

solar charger workshop-1

Varje år får klimatambassadör i både Mumbai och Devrukh chansen att ta del av skolutställningar med fokus på miljö för att visa upp det de lärt sig. Under de senaste året har de exempelvis haft ett projekt som lärt ut hur solceller fungerar och installeras, och ett om näringsrika och lättodlade “micro green”. Srushtidnyan startades i början av sekelskiftet med målet att utbilda skolungdomar om klimathotet på det lokala språket marathi, något de var först med att göra. I år firade klimatambassadörsprojektet tio år med en konferens, där lärare tackades för sitt engagemang och elever fick en chans att visa skådespel och uppträdanden.