Trädgårdsodling och kvinnogrupper

Framtidsjorden stödjer Gami Seva Sevena mellan 2014 – 2016

På Sri Lanka stöder Framtidsjorden ett uppstartsprojekt. I projektet arbetar Gami Seva Sevana tillsammans med ca 50 bybor där de flesta är kvinnor. Verksamheten är inriktad på att stärka byarna med kunskap om ekologi och risker med jordbruksgifter. Projektet är delvis en omstart för Gami Seva Sevana som var nära att stänga sin verksamhet för några år.

I verksamheten ingår att stärka kvinnorna i byarna. De har vanligtvis liten makt och genom att arbeta med trädgårdsodling, ekonomisk kunskap, inkomstgenerering och start av kvinnogrupper ska deras situation förändras. De kommer också få kunskapen om risker med jordbruksgifter, utbildning i produktion av utsäden och starta plantskolor för några grödor. För att nå ut bredare görs några utåtriktade aktiviter varje år i samband med miljödagen och världshungerdagen.

Vad är syftet med projektet

Syftet med projektet är att stärka kvinnor, öka deras inkomster och kunskap om miljö, hälsa och odling.

Vem genomför projektet

Projektet genomförs av organisationen Gami Seva Sevana

Hur kan du stödja projektet

Du kan stödja projektet genom att ge en gåva till Framtidsjorden på 90 02 18-9

Du kan också engagera dig i vängruppen Sri Lankas vänner