TEDE Trust, Indien

 

TEDE Trust har en butik med ekologiska varor i Chennai i Tamil Nadu, Indien.

TEDE Trust

Stöd till småbrukare i Indien

Organisationen TEDE Trust, Training Education Development Extention Trust, arbetar för att förbättra böndernas livsvillkor i Indiens sydligaste delstat Tamil Nadu. Genom att uppmuntra bönderna att odla ekologiskt är det också möjligt att förbättra familjernas villkor och ge människor en möjlighet att påverka sina liv.

Småbrukare på den indiska landsbygden får allt svårare att överleva på sitt jordbruk. Det beror framför allt på att man använder stora mängder konstgödsel och kemiska bekämpningsmedel vilket är både dyrt och hälsofarligt. TEDE Trusts arbete går ut på att stödja ekologiskt lantbruk på gräsrotsnivå. Man vill stärka småbrukarna genom att skapa förutsättningar för att kunna leva på sitt jordbruk och på så vis bidra till en levande och ekologiskt hållbar landsbygd.

Organisationen jobbar med rådgivning till odlare, men också med att samordna marknadsföringen av ekologiskt odlade produkter. TEDE Trust ingår i ett brett indiskt nätverk där man länkar samman ekologiska odlare med intresserade konsumenter. Det minskar antalet mellanhänder och ger ekoodlarna största möjliga vinst och därmed möjlighet att försörja sig själva. Antalet marknader och mindre försäljningsställen runt om i Tamil Nadu växer nu stadigt och den största söndagsmarknaden i Chennai är idag både känd och välbesökt.

Centrum i TEDE Trusts verksamhet är en ekologisk gård utanför Kumbakonam i centrala Tamil Nadu. Gården är en förebild och används för utbildningar men också för olika experiment, odlingsförsök och som inkomstkälla för organisationen. Här finns bland annat en värdefull fröbank där inhemska fröer och utsäden tas fram och distribueras till intresserade ekologiska odlare. TEDE Trust hjälper också till att starta föreningar för småsparare, framför allt kvinnor, ute i byarna. Sparandet ger många familjer en möjlighet att planera på längre sikt och att göra investeringar i sitt jordbruk. Byborna får också utbildning i hälsovård och örtmedicin och de uppmuntras att odla egna köksväxter och örter. Vid sidan av allt detta driver organisationen också en grundskola för barn mellan 6 och 15 år.

TEDE Trust driver sedan många år utvecklingen inom ekologisk landsbygdsutveckling i Indien. Organisationens ledare, Mr Ranganathan är en förgrundsfigur för ekologisk odling i Södra Indien. Han är också ordförande för Organic Farmers Association i delstaten.

Kontakta TEDE Trust
E-post: tedetrust@rediffmail.com