”Svik inte dem som drabbas hårdast av klimatkrisen, regeringen!”

Publicerad: 29 november 2023

Regeringen riskerar att svika dem som drabbas hårdast av klimatkrisen. Det skriver 24 civilsamhällesorganisationer inom plattformen Concord Sverige, som försöker påverka Sveriges och EU:s utrikespolitik för en mer rättvis och hållbar värld.

 

Sverige åker nu till FN:s klimatmöte under parollen ”brådska och möjligheter”. Samtidigt har regeringen slagit av på takten i den egna omställningen och signalerar minskat stöd för de mest utsatta i klimatbiståndet. Med sådan politik för klimatbiståndet sviker Sverige de som drabbas hårdast av klimatkrisen.

 

Två knäckfrågor kommer att prägla förhandlingarna på det kommande klimattoppmötet: takten för den globala utsläppsminskningen och rika länders ekonomiska stöd till klimatarbetet i så kallade utvecklingsländer. Båda är helt avgörande för utsatta människor i områden där klimatförändringarna redan slår hårt.

 

För allas framtid behöver utsläppskurvan vända snabbt nedåt. Global utfasning av fossila bränslen är ett måste för att klara Parisavtalets mål. Omställningen behöver ske i hela världen, och resursstarka länder som Sverige måste visa ledarskap, såväl på hemmaplan som i det internationella samarbetet.

 

Men för de mest utsatta och resurssvaga länderna är det inte den egna utsläppsminskningen som brådskar mest. De är sällan de stora utsläpparna – vare sig i dag eller historiskt, eller sett till konsumtion eller produktion. I stället står de inför den akuta, svåra och kostsamma uppgiften att anpassa sig till nya levnadsvillkor. De måste hantera torka, brist på rent färskvatten, översvämningar, nya sjukdomar, bristande sanitet och förstörda skördar. Inte sällan drabbas kvinnor hårdast, eftersom det ofta är de som måste se till att familjen har vatten, mat och håller sig frisk. Extrema väderförhållanden tvingar människor på flykt och skördar liv.

Louise Lindfors
Generalsekreterare, Afrikagrupperna 

Martina Hibell
Generalsekreterare, Barnfonden

Ulrika Urey
Generalsekreterare, Fairtrade Sverige

Tobias Linghag
Verksamhetsledare, Framtidsjorden

Martin Nihlgård
Generalsekreterare, Individuell Människohjälp (IM)

Amir Bouzenzana
Tf generalsekreterare, Islamic Relief Sverige 

Nastaran Zargari
Tf kanslichef, Jordens Vänner

Lotta Sjöström Becker
Generalsekreterare, Kristna Fredsrörelsen 

Petra Tötterman Andorff
Generalsekreterare, Kvinna till kvinna

Josephine Sundqvist
Generalsekreterare, Läkarmissionen 

Anna Sundström
Generalsekreterare, Olof Palmes Internationella Center

Suzanne Standfast
Generalsekreterare, Oxfam Sverige 

Mariann Eriksson
Generalsekreterare, Plan International Sverige 

Niclas Lindgren
Direktor, PMU

Alexandra Klang
Verksamhetsledare, Svalorna Indien-Bangladesh

Linn Thullberg
Ordförande, Svalorna Latinamerika 

Charlotta Norrby
Generalsekreterare, Svenska missionsrådet 

Alice Blondel
Director, Swedwatch  

Charlotta Szczepanowski
Generalsekreterare, Vi-skogen 

Johanna Eliasson
Ordförande, Vänsterns Internationella Forum 

Anna Nilsdotter
Generalsekreterare, WaterAid 

Anna Tibblin
Generalsekreterare, We Effect