Stoppa avtalet som skadar två kontinenter

Första halvan av 2023 är Sverige ordförande i minister­rådet. En prioriterad fråga för Sverige ­under ordförandeskapet är att göra framsteg inom frihandelsområdet, bland annat genom undertecknandet av frihandelsavtalet mellan EU och ­Mercosur-länderna (­Argentina, Brasilien, Paraguay och ­Uruguay).

Idag fredag hålls ett möte med alla EU:s handelsministrar i Stockholm. Sverige måste ta chansen att sätta sig emot detta skadliga avtal, skriver företrädare för flera partier och organisationer.

Betydelsen av EU–Mercosur-avtalet är enormt. Det skulle vara EU:s största frihandelsavtal hittills, och det är Mercosurs första frihandelsavtal någonsin. Avtalet skulle bland annat innebära ökad handel enligt ett kolonialt mönster, med import till Europa av råvaror som jordbruksprodukter och mineraler, och export av förädlade varor som bilar och kemikalier. Men det är inte frågan om att nord får fördelar och syd förlorar: Civilsamhällen på båda kontinenter samarbetar i nationella, regionala och transatlantiska koalitioner mot avtalet.

Handelsavtalet mellan EU och Mercosur strider helt mot EU:s Green deal och de mål som satts upp för klimatet och för att stoppa arters utrotning och förlust av biologisk mångfald. Själva avtalets natur är beroende av fortsatta destruktiva jordbruksmetoder som sätter mer press på naturresurserna och samhällena.

Redan idag importerar EU enorma mängder nötkött samt soja till foder från Mercosurområdet, som leder till att enorma områden av Amazonas regnskog sopas undan för att skapa plats för mer kött- och sojaproduktion. Importen av soja, som mestadels används till foder för djurproduktion, ska öka trots att endast 13 procent av dagens sojaimport till EU beräknas vara avskogningsfri, och avtalet förväntas öka nötköttsimporten till EU upp till nära 100 000 ton om året. En studie som Frankrikes regering publicerat uppskattar att avtalet skulle leda till en ytterligare 25-procentig ökning av avskogning i Sydamerika. Något som också har enorma konsekvenser för de urfolk som bor där.

 

Undertecknare

Pär HolmgrenEU-parlamentariker (MP)

Malin BjörkEU-parlamentariker (V)

Alex BrekkeGeneralsekreterare, Amazon Watch Sverige

Axel ErikssonKontaktperson för EU-Mercosur i Jordens Vänner

Maximilian IsendahlStyrelseledamot Nordbruk/Via Campesina Sverige 

Tobias LinghagVerksamhetsledare, Framtidsjorden