Sverige
Stödgruppen för Tede Trust
Stödgruppen för Tede Trust

Stöder TEDE-trust arbete i Tamil Nadu, Indien.

Sedan många år finns ett bra samarbete mellan TEDE Trust och den svenska vängruppen Stödgruppen för TEDE Trust. Gruppen samlar in pengar till olika projekt och delar av den indiska organisationens verksamhet. Det görs genom regelbundna bidrag från stödpersoner men också tack vare gåvor från enskilda personer och organisationer. Vängruppen ger också ut ett nyhetsbrev i Sverige som informerar om Indien och om TEDE Trusts arbete.


Kontakta Stödgruppen för TEDE Trust
Anna Cederin
E-post: anna.cederin@sh.se