Sök som praktikant↴

Du kan nu söka till Framtidsjordens praktikantutbildning läsåret 2020-2021!

Höstens kurs ges i samarbete med Biskops Arnö Nordens Folkhögskola och Latinamerikagrupperna.

Läs mer om utbildningen på Biskops Arnös hemsida.

Ansök på deras portal senast 22 april 2020.

Kursen Global rättvisa är för dig som vill lära dig mer om klimaträttvisa, matsuveränitet och organisering i praktiken. Programmet syftar till att ge djupare kunskap om miljö- och utvecklingsfrågor genom praktikplatser med Framtidsjordens medlemsorganisationer i Indien och Latinamerika.

Kursen pågår från slutet av augusti 2020 till slutet av maj 2021. Kursen innehåller fem månaders utlandspraktik hos någon av Framtidsjordens medlemmar.

Praktikprogrammet är en möjlighet för dig mellan 20-30 år att lära dig och delta i utvecklingssamarbete i praktiken. Du kommer också att lära känna Framtidsjorden i Sverige.

Utbildningsmål

Större förståelse för komplexiteten i utvecklingssamarbete.

Ökad förmåga att engagera sig inom det svenska civilsamhället, ideellt eller professionellt.

Vem letar vi efter?
Vi letar efter dig:
» som är mellan 20-30 år.
» som har intresse för globala utvecklingsfrågor.
» vill öka din kunskap om praktiskt arbete för hållbar utveckling genom att lära av människor i andra levnadssituationer.
» som har grundläggande kunskaper i spanska (för placering i Latinamerika) eller engelska (för placering i Indien).

Meriter:
» Engagemang i någon förening.
» Erfarenhet av/utbildning inom jordbruk och odling.
» Kunskap om digitala medier och layout.
» Erfarenhet/utbildning i pedagogik.
» Erfarenhet av/utbildning i kommunikation (t.ex. journalistik, fotografi eller skrift).

» Kunskap i hantverk, som tillexempel stickning.

Erfarenhet av kulturutbyten är ett plus, men du får inte tidigare ha varit anställd i Framtidsjorden eller deltagit i en praktik som finansieras av UHR.

Vi strävar efter en blandad praktikgrupp med många olika erfarenheter representerade.

Vad gör du under praktikplatsen utomlands?
År 2020 har vi praktikplatser med medlemsorganisationer i Argentina, Bolivia, Colombia, Ecuador och Indien (Ladakh/Mumbai/Tamil Nadu).
Du kommer att lära dig om matsuveränitet, klimatförändringar, organisering i civilsamhället i praktiken och att se den stora kampen i dagliga händelser. Hela praktikplatsen bygger på lärande genom erfarenhetsutbyte med andra, både före, under och efter praktikperioden.

Vad som händer under praktikperioden skiljer sig mellan land, organisation och period. Först och främst kommer du att lära dig om organisationen och dess situation genom att delta i det dagliga arbetet. Till exempel kommer du att kunna delta på kvinnors gruppmöten, etablera en balkongodling, delta undervisning med skolklasser, dokumentera priser av ekologiska grödor och underhålla solceller. En plan lärandemål kommer att utvecklas mellan organisationen och praktikanterna baserade på intressen och färdigheter. Under din praktik blir du en viktig länk mellan Sverige och organisationen. Till exempel kommer du att skriva på Framtidsjordens blogg och Instagram.

Efter praktikperioden blir du informatör för Framtidsjorden och sprider dina erfarenheter genom en informationskampanj som du själv planerar och genomför. Detta arbete utförs med stöd av Framtidsjordens handläggare.

Finansiering
Framtidsjorden står för resor, vacciner, viseringar, försäkringar, mat och logi under praktikperioden.
Mat och boende under perioden i Stockholm finansieras av praktikanten själv. Praktiken finansieras av Sida genom Universitets- och högskolerådet och Forum Syd.

Perioden hos Biskops Arnö är CSN berättigat enligt gymnasie/folkhögskolekvoten.

Ansökan
Skicka ett personligt brev som motiverar ditt intresse för praktiken och en kort CV till Biskops Arnö senast 22/4.

Vi kommer bjuda in aktuella kandidater till informationsträff med intervju mellan den 1 och 6 maj.

Vill du veta mer?
Vi har sammanställt svar på de vanligaste frågorna i FAQ.

Forum syds artikel om hur praktikantprogrammet stärker civilsamhället, passerat på erfarenheter av Framtidsjordens praktikanter.

Praktikanterna för Framtidsjorden bloggar under sin tid. Du kan läsa mer om deras erfarenheter på bloggen www.forandra.framtidsjorden.se och följa Framtidsjorden på instagram.

Om du har specifika frågor, kontakta: linn.rabe@framidsjorden.se eller praktik@framidsjorden.se.

Vill du veta mer? Se filmen om praktik vid organisationen Kudumbam i Indien.