Sök som praktikant↴

VI TAR NU EMOT ANSÖKNINGAR FÖR VT21!

Att vara utlandspraktikant hos någon av de lokala organisationer som utgör Framtidsjordens nätverk är en fantastisk möjlighet att lära mer om svenskt utvecklingssamarbete i praktiken. Vi letar efter dig som vill lära av och tillsammans med andra för att stärka ditt engagemang för miljörättvisa.

Vi har två upplägg – praktikantkursen Global rättvisa som sträcker sig över ett läsår och praktikterminen som går över vårterminen.

  • Vi tar nu emot ansökningar till vårterminen 2021. Skicka personligt brev med motivering och kort CV till praktik@framtidsjorden.se
  • Rekryteringen för praktikantkursen Global Rättvisa 202-22, som vi bedriver tillsammans med Biskops Arnö Nordens Folkhögskola och Latinamerikagrupperna, är öppen i mars-april. Sök via Biskop-Arnös ansökningsportal.

Våra praktikantkurser är till för att stärka det civila samhället. Den är för dig som vill lära dig mer om klimaträttvisa, matsuveränitet och organisering i praktiken. Programmet syftar till att ge djupare kunskap om miljö- och utvecklingsfrågor genom praktikplatser med Framtidsjordens medlemsorganisationer i Indien och Latinamerika. Praktiken är minst 16 veckor. Utlandspraktiken är fullt finansierad av Sida.

Utbildningsmål

Större förståelse för komplexiteten i utvecklingssamarbete.

Ökad förmåga att engagera sig inom det svenska civilsamhället, ideellt eller professionellt.

Vem letar vi efter?

Vi vill ha dig som är nyfiken, ödmjuk och villig att lära tillsammans med andra. Vi strävar efter en blandad praktikgrupp med olika erfarenheter och kompetenser representerade. Vi vill ha en grupp som kan stärka varandra.

Du är:
¤ mellan 20-30 år.
¤ har intresse för global rättvisa.
¤ är nyfiken på praktiskt arbete och påverkansarbete för förändring i Sverige och syd.
¤ vill lära genom möten med andra människor.
¤ har grundläggande färdigheter i spanska (för placering i Latinamerika) eller engelska (för placering i Indien).

Det är meriterande om du också har något av följande erfarenheter:

¤ Engagemang i någon förening.
¤ Erfarenhet av/utbildning inom jordbruk och odling.
¤ Kunskap om digitala medier och layout.
¤ Erfarenhet/utbildning i pedagogik.
¤ Erfarenhet av/utbildning i kommunikation (t.ex. journalistik, fotografi eller sociala medier).

¤ Kunskap och intresse för hantverk, som tillexempel stickning.

¤ Erfarenhet av kulturutbyten är ett plus, men du får inte tidigare ha varit anställd i Framtidsjorden eller deltagit i en praktik som finansieras av UHR.

Vad gör du under praktikantkursen?
Våren 2021 har vi praktikplatser med medlemsorganisationer i Argentina, Bolivia, Colombia, Ecuador, Indien, Peru och Sri Lanka. Vi matchar de antagna mot lämpligast placering och sällskap. Praktikanter placeras oftast i par eller grupper om tre.

Utbildningen varar från den 18/1-2/7 2021. Hela praktikantkursen bygger på lärande genom erfarenhetsutbyte med andra, både före, under och efter praktikperioden.

De först två veckorna är en förberedelsekurs i Stockholm. Du och övriga kursdeltagare bidrar till kursens innehåll. Tillsammans skapar vi förutsättningar för dig att ta vara på praktikens lärdomar.

Praktiken är minst 16 veckor. Från början av februari till mitten av juni. Hos organisationen kommer du att lära dig om matsuveränitet, klimatförändringar och om organisering inom civilsamhället i praktiken. Du kommer att se den stora kampen i dagliga händelser.

Vad som händer under praktikperioden skiljer sig mellan land, organisation och period. Först och främst kommer du att lära dig om organisationen och dess situation genom att delta i deras arbetet. Till exempel kommer du att kunna delta i separatistiska grupper för jämställdhet, etablera en trädgårdsodling, stimulera självkänsla hos skolbarn, dokumentera priser av ekologiska grödor och underhålla solceller. En plan för att nå lärandemål kommer att utvecklas mellan organisationen och praktikanterna baserade på intressen och färdigheter.

Under din praktik blir du en viktig länk mellan Sverige och organisationen. Till exempel kommer du att skriva på Framtidsjordens blogg och Instagram.

Efter praktikperioden blir du informatör för Framtidsjorden och sprider kunskapen du fått genom en informationskampanj som du själv utformar. Detta arbete utförs med handledning och finansiering av Framtidsjordens.

Finansiering
Framtidsjorden står för resor, vacciner, viseringar, försäkringar, mat och logi under praktikperioden.
Mat och boende under perioden i Stockholm finansieras av praktikanten själv. Praktiken finansieras av Sida genom Universitets- och högskolerådet och Forum Syd.

Ansökan

Skicka ett personligt brev som motiverar varför du vill göra praktik och ett kortfattat CV till praktik@framtidsjorden.se senast den 19/10.

Intervjuer kommer att göras under vecka 44-45.

Vill du veta mer?
Vi har sammanställt svar på de vanligaste frågorna i FAQ.

Forum syds artikel om hur praktikantprogrammet stärker civilsamhället, passerat på erfarenheter av Framtidsjordens praktikanter.

Praktikanterna för Framtidsjorden bloggar under sin tid. Du kan läsa mer om deras erfarenheter på bloggen www.forandra.framtidsjorden.se och följa Framtidsjorden på instagram.

Om du har specifika frågor, kontakta: linn.rabe@framidsjorden.se eller praktik@framidsjorden.se.

Vill du veta mer? Se filmen om praktik vid organisationen Kudumbam i Indien.