Sök som praktikant↴

Du kan nu ansöka om Framtidsjordens praktikplats med internationella praktikplatser våren 2020! Skicka in din ansökan via e-post till praktik@framidsjorden.se senast den 22 oktober 2019.

Programmet syftar till att ge djup kunskap om miljö- och utvecklingsfrågor genom praktikplatser med Framtidsjordens medlemsorganisationer i Indien och Latinamerika.

Praktikprogrammet är en möjlighet för dig mellan 20-30 år att lära dig och delta i utvecklingssamarbete i praktiken. Du kommer också att lära känna Framtidsjorden i Sverige.

Vem letar vi efter?
Vi letar efter dig:
» som är mellan 20-30 år.
» som har intresse för globala utvecklingsfrågor.
» vill öka din kunskap om praktiskt arbete för hållbar utveckling.
» som har grundläggande kunskaper i spanska (för placering i Latinamerika) eller engelska (för placering i Indien).

Meriter:
» Engagemang i någon förening.
» Erfarenhet av/utbildning inom jordbruk och odling.
» Kunskap om digitala medier och layout.
» Erfarenhet/utbildning i pedagogik.
» Erfarenhet av/utbildning i kommunikation (t.ex. journalistik, fotografi eller skrift).

Erfarenhet av kulturutbyten är ett plus, men du får inte tidigare ha varit anställd i Framtidsjorden eller deltagit i en praktik som finansieras av UHR.

Vi strävar efter en blandad praktikgrupp med många olika erfarenheter representerade.

Tidsschema
Inledningen planeras starta i slutet av januari 2020 med två veckors förberedande utbildning på Framtidsjordens kontor i Stockholm (20-31/1).

Praktiken kommer att genomföras i en av våra partnerorganisationer i Indien eller Latinamerika mellan februari och juni (hemkomst under midsommarveckan).
Vi samlas igen för en veckas uppföljning i Stockholm (22-26/6) innan deltagarna utför sitt efterföljande arbete på valfri plats.

Vad gör du under praktikplatsen utomlands?
År 2020 har vi praktikplatser med medlemsorganisationer i Argentina, Bolivia, Ecuador och Indien (Ladakh/Tamil Nadu).
Du kommer att lära dig om matsuveränitet, klimatförändringar, engagemang och förtroende i praktiken och att se den stora kampen i dagliga händelser. Hela praktikplatsen bygger på lärande genom erfarenhetsutbyte med andra, både före, under och efter praktikperioden. Vad som händer under praktikperioden skiljer sig mellan land, organisation och period. Först och främst kommer du att lära dig om organisationen och dess situation genom att delta i det dagliga arbetet. Till exempel kommer du att kunna delta på kvinnors gruppmöten, etablera en balkongodling, delta i skolklasser, dokumentera priser och underhålla solceller. En plan kommer att utvecklas mellan organisationen och de anställda praktikanterna baserade på intressen och färdigheter. Under din praktik blir du en viktig länk mellan Sverige och organisationen. Till exempel kommer du att skriva på Framtidsjordens blogg och Instagram.

Efter praktikperioden blir du informant för Framtidsjorden och sprider dina erfarenheter genom en informationskampanj som du själv planerar och genomför. Detta arbete utförs med stöd av Framtidsjordens handläggare.

Finansiering
Framtidsjorden står för resor, vacciner, viseringar, försäkringar, mat och logi under praktikperioden.
Mat och boende under perioden i Stockholm finansieras av praktikanten själv. Praktiken finansieras av Sida genom Universitets- och högskolerådet och Forum Syd.

Ansökan
Skicka ett personligt brev som motiverar ditt intresse för praktiken och en kort CV till praktik@framidsjorden.se senast den 22 oktober 2019.

Vill du veta mer?
Vi har sammanställt svar på de vanligaste frågorna i FAQ.

Praktikanterna för Framtidsjorden bloggar under sin tid. Du kan läsa mer om deras erfarenheter på bloggen www.forandra.framtidsjorden.se och följa Framtidsjorden på instagram.

Om du har specifika frågor, kontakta: linn.rabe@framidsjorden.se eller praktik@framidsjorden.se.

Vill du veta mer? Se filmen om praktik vid organisationen Kudumbam i Indien.