Sök som praktikant↴

Det är inte möjligt att ansöka till praktikantprogrammet just nu då programmet ses över av SIDA. Läs mer på https://www.sida.se/om-sida/nyheter/forandringar-av-minor-field-studies-och-andra-program

Att vara utlandspraktikant hos någon av de lokala organisationer som utgör Framtidsjordens nätverk är en fantastisk möjlighet att lära mer om svenskt utvecklingssamarbete i praktiken. Vi letar efter dig som vill lära av och tillsammans med andra för att stärka ditt engagemang för miljörättvisa.

Vi har två upplägg – praktikantkursen Global rättvisa som sträcker sig över ett läsår och bedrivs tillsammans med Folkhögskolan Biskops-Arnö och en praktikterminen som löper över vårterminen.

  • Rekryteringen för praktikantkursen Global Rättvisa, som vi bedriver tillsammans med Biskops Arnö Nordens Folkhögskola och Latinamerikagrupperna, är öppen i mars-april. Då söker du via Biskop-Arnös ansökningsportal.
  • För Praktikantterminen öppnar ansökan under hösten och har deadline i Oktober och du söker direkt till Framtidsjorden via praktik@framtidsjorden.se

Våra praktikantkurser är till för att stärka det civila samhället. Den är för dig som vill lära dig mer om klimaträttvisa, matsuveränitet och organisering i praktiken. Programmet syftar till att ge djupare kunskap om miljö- och utvecklingsfrågor genom praktikplatser med Framtidsjordens medlemsorganisationer i Sydasien och Latinamerika. Praktiken är minst 16 veckor. Utlandspraktiken är fullt finansierad av Sida.

Utbildningsmål

Större förståelse för komplexiteten i utvecklingssamarbete.

Ökad förmåga att engagera sig inom det svenska civilsamhället, ideellt eller professionellt.

Vem letar vi efter?

Vi vill ha dig som är nyfiken, ödmjuk och villig att lära tillsammans med andra. Vi strävar efter en blandad praktikgrupp med olika erfarenheter och kompetenser representerade. Vi vill ha en grupp som kan stärka varandra.

Mångfald behövs inom branschen för utvecklingssamarbete, som idag utgör ett dominerande vitt rum. Vi uppmuntrar starkt sökande som med sina kroppar och erfarenheter utmanar vithetsnormen. Detta är en plats för dig.

Du är:
¤ intresserad av miljö och global rättvisa.
¤ är nyfiken på praktiskt arbete och påverkansarbete för förändring i Sverige och syd.
¤ vill lära genom möten med andra människor.
¤ har grundläggande färdigheter i spanska (för placering i Latinamerika) eller engelska (för placering i Indien).

Det är meriterande om du också har något av följande erfarenheter:

¤ Engagemang i någon förening.
¤ Erfarenhet av/utbildning inom jordbruk eller odling.
¤ Kunskap om digitala medier och layout.
¤ Erfarenhet/utbildning i pedagogik.
¤ Erfarenhet av/utbildning i kommunikation (t.ex. journalistik, fotografi eller sociala medier).

¤ Kunskap och intresse för hantverk, som till exempel stickning.

¤ Erfarenhet av kulturutbyten är ett plus, men du får inte tidigare ha varit anställd i Framtidsjorden eller deltagit i en praktik som finansieras av UHR.

Vad gör du under praktikantkursen?
Medlemsorganisationer ansöker om att ta emot praktikanter och mottagande organisationer varierar därför från omgång till omgång. Vi matchar de antagna mot lämpligast placering och sällskap. Praktikanter placeras oftast i par eller grupper om tre.

Hela praktikantkursen bygger på lärande genom erfarenhetsutbyte med andra, både före, under och efter praktikperioden.

Om du går det akademiska året har du en introduktionskurs mellan augusti och oktober. För vårterminen är de första två veckorna en förberedelsekurs i Stockholm. Du och övriga kursdeltagare bidrar till kursens innehåll. Tillsammans skapar vi förutsättningar för dig att ta vara på praktikens lärdomar.

Praktiken är minst 16 veckor. Om du går det akademiska året löper praktiken från mitten av oktober till mitten av mars. För vårterminen från slutet av januari till slutet av juni. Hos organisationen kommer du att lära dig om tex matsuveränitet, klimatförändringar och organisering inom civilsamhället i praktiken. Du kommer att se den stora kampen i dagliga händelser.

Vad som händer under praktikperioden skiljer sig mellan land, organisation och period. Först och främst kommer du att lära dig om organisationen och dess situation genom att delta i deras arbetet. Till exempel kommer du att kunna delta i separatistiska grupper för jämställdhet, etablera en trädgårdsodling, stimulera självkänsla hos skolbarn, dokumentera priser av ekologiska grödor och underhålla solceller. En plan för att nå lärandemål kommer att utvecklas mellan organisationen och praktikanterna baserade på intressen, behov och färdigheter.

Under din praktik blir du en viktig länk mellan Framtidsjorden Sverige och organisationen. Till exempel kommer du att skriva på Framtidsjordens blogg och Instagram.

Efter praktikperioden blir du informatör för Framtidsjorden och sprider kunskapen du fått genom en informationskampanj som du själv utformar. Detta arbete utförs med handledning och finansiering av Framtidsjordens.

Finansiering
Detta är en fullt finnansierad praktik, vilket innebär att Framtidsjorden står för resor, vacciner, viseringar, försäkringar, samt mat och logi under praktikperioden.

Mat och boende under perioderna i Sverige finansieras av praktikanten själv. Som folkhögskoleelev är utbildningen CSN-berättigad via Gymnasie/Folkhögskolekvoten.

Praktiken finansieras av Sida genom Universitets- och högskolerådet och ForumCiv.

Ansökan

Skicka ett personligt brev som motiverar varför du vill göra praktik och ett kortfattat CV till Biskops-Arnö ansökningsportal för kursen Global rättvisa eller till praktik@framtidsjorden.se

Vi kontaktar om intervjuer veckorna efter varje ansökningsstopp.

Vill du veta mer?
Vi har sammanställt svar på de vanligaste frågorna i FAQ.

ForumCivs artikel om hur praktikantprogrammet stärker civilsamhället, baserat på erfarenheter av Framtidsjordens praktikanter.

Praktikanterna för Framtidsjorden bloggar under sin tid. Du kan läsa mer om deras erfarenheter på bloggen www.forandra.framtidsjorden.se och följa Framtidsjorden på instagram.

Om du har specifika frågor, kontakta: praktik@framtidsjorden.se.

Vill du ha mer inspiration? Se filmen om praktik hos organisationen Kudumbam i Indien.