Sök som praktikant

Nu kan du ansöka till Framtidsjordens praktikantkurs med utlandspraktik för våren 2020! Skicka in din ansökan via mejl till praktik@framtidsjorden.se senast den 22 oktober 2019

Utbildningen syftar till att ge en fördjupad kunskap om miljö- och utvecklingsfrågor genom praktik hos Framtidsjordens medlemsorganisationer i Indien och Latinamerika.

Praktikantprogrammet är en möjlighet för dig mellan 20-30 år att lära och delta i utvecklingssamarbete i praktiken. Du lär även känna Framtidsjorden i Sverige.

Vem söker vi?
Vi söker dig:
– som är mellan 20-30 år.
– som har ett intresse för globala utvecklingsfrågor.
– vill öka din kunskap om praktiskt arbete för hållbar utveckling.
– Har grundläggande kunskaper i spanska (för placering i Latinamerika) eller engelska (för placering i Indien).

Meriterande är:
– engagemang i någon förening.
– erfarenhet av/utbildning inom lantbruk och odling.
– kunskap i digitala medier och layout.
– erfarenhet av/utbildning inom pedagogik.
– erfarenhet av/ utbildning inom kommunikation (tex journalistik, foto eller skrivande).

Erfarenhet av kulturella utbyten är ett plus men du får inte tidigare ha varit anställd hos Framtidsjorden eller har deltagit i en praktik finansierad genom UHR.

Vi stävar efter en blandad praktikantgrupp med många olika erfarenheter representerade.

Tidsplan
Introduktionen planeras att starta i slutet på januari 2020 med två veckors förberedelseutbildning på Framtidsjordens kontor i Stockholm (20-31/1).

Praktiken kommer genomföras hos någon av våra samarbetsorganisationer i Indien eller Latinamerika mellan februari och juni (hemkomst midsommarveckan).
Vi återsamlas för en veckas uppföljning i Stockholm (22-26/6) innan deltagarna genomför sitt utåtriktat efterarbete på valfri ort.

Vad kommer du göra under utlandspraktiken?

Vt 2020 har vi praktikantplatser hos medlemsorganistioner i Argentina, Bolivia, Ecuador och Indien (Ladakh/Tamil Nadu).
Du kommer att lära dig om matsuveränitet, klimatförändringar, engagemang och självtillit i praktiken och att se den stora kampen i dagliga händelser. Hela praktiken är uppbyggd på att lära genom erfarenhetsutbyte med andra, både innan, under och efter praktiken. Vad som sker under praktiken skiljer sig mellan land, organisation och period. Främst kommer du att lära dig om organisationen och dess situation genom att delta i det vardagliga arbetet. Tillexempel kommer du att kunna följa med på kvinnogruppsmöten, anlägga en balkongodling, möta skolklasser, dokumentera prisutdelningar och underhålla solceller. En plan kommer att utvecklas mellan organisationen och de antagna praktikanterna utifrån intressen och kompetens. Du blir under din praktik en viktig länk mellan Sverige och organisationen. Till exempel så kommer du att skriva på Framtidsjordens blogg och Instagram.

Efter praktiken blir du en informatör för Framtidsjorden och ska sprida din erfarenheter genom en informationskampanj som du själv planerar och genomför. Detta arbete sker med stöd ifrån Framtidsjordens handläggare.

Finansiering
Framtidsjorden står för resa, vaccin, visum, försäkring, kost och logi under praktiken.
Mat och uppehälle under perioden i Stockholmfinansierar praktikanten själv. Praktiken finansieras av Sida genom Universitets- och Högskolerådet samt Forum Syd.

Ansökan
Skicka in ett personligt brev som motiverar ditt intresse för praktiken och ett kortfattad CV till praktik@framtidsjorden.se senast den 22:e oktober 2019.

Vill du veta mer?
Vi har sammanställt svar på de vanligaste frågorna under Vanliga frågor.

Framtidsjordens praktikanter bloggar under deras tid ute. Du kanläsa mer om deras upplevelser på bloggen www.forandra.framtidsjorden.se och följ Framtidsjorden på instagram.

Har du specifika frågor kontakta: linn.rabe@framtidsjorden.se eller praktik@framtidsjorden.se

Vill du veta mer se filmen om praktik hos organisationen Kudumbam i Indien.