Serraniagua, Colombia

 

Serraniagua

Serraniagua är en miljöorganisation som grundades 1996 i Colombia. Organisationen strävar efter att bevara den biologiska mångfalden samt att främja agroekologisk produktion. De är verksamma i nationalparken Tatamá i regionerna Valle och Choco i sydvästra Colombia. Tatamá och naturområdena omkring har en rik biologisk mångfald och räknas som en av världens “hotspots” av biodiversitet, varvid det finns ett stort behov av skydd av området.

     

Serraniagua är en lokalt förankrad organisation där medlemmarna är bönder som äger naturreservat, föreningar med småbrukare som arbetar med agroekologi, nätverk med kvinnliga bönder, nätverk med unga bönder, föreningar för ekoturism samt gemensamt ägda radiokanaler. Genom att koppla samman människor och aktörer med varandra så vill man skapa ett ökat utbyte av tjänster och kulturella aktiviteter i området. Man jobbar på samma sätt när det gäller naturområdena; genom att med böndernas hjälp skapa gröna korridorer som kopplar samman skilda naturområden med varandra så ökar man dess resilience*.

*Resilience = Den långsiktliga förmågan att kunna anpassa, återhämta och svara på förändringar av (eko-)system.

Kontakta Serraniagua
E-post: serraniagua@serraniagua.org.co
Webbplats: https://www.serraniagua.org