Regeringen bortser från rättviseperspektivet i sitt klimatarbete

När regeringens klimatpolitiska dialog som initierades i början av året nu avslutas med ett klimatmöte står det klart att ambitionerna för klimatomställningen är för låga och att regeringen missar rättviseperspektivet, skriver 16 representanter för civilsamhällesorganisationer.

Stora delar av civilsamhället, samt röster inom näringslivet och forskningen har kritiserat den nya regeringen för åtgärder som ökar utsläppen och avsaknaden av helhetsgrepp för att få fart på omställningen.

För regeringen är det inte viktigt att minska utsläppen till 2030 utan de fokuserar på att nå målen till 2045. Men om utsläppen inte minskar kraftfullt under den period som klimathandlingsplanen omfattar, blir temperaturmålet 1,5 grader omöjligt att nå. Enligt samlad forskning kräver det omfattande åtgärder under de närmaste åren.

Oron handlar också om regeringens ointresse för de sociala aspekterna av omställningen. Enligt vår och även FN:s forskarpanel IPCC:s mening är rättvisa lösningar avgörande för att få demokratisk uppslutning bakom de kraftfulla åtgärder som behövs.

Behovet av rättvisa

Något som är tydligt när regeringens klimatarbete nu summeras är att jämlikhets- och demokratiperspektiven saknas. Civilsamhället och miljörörelsen är gravt underrepresenterade. Regeringen vill bara tala om hur näringslivet ska ges förutsättningar för innovationer, gröna investeringar och stärkt konkurrenskraft.

Inte heller tidigare regeringar har i tillräckligt uppmärksammat rättvisefrågorna i omställningen, men vi ser att avståndet mellan civilsamhället, miljörörelsen och nuvarande regering nu växer sig större.

Lena Bergström, pastor, Equmeniakyrkan

Erika Bjureby, Sverigechef, Greenpeace

Pia Björstrand, talesperson, Klimataktion

Emily Feijen, generalsekreterare, Artister för miljön

Bo Forsberg, ordförande, Kristen Humanism

Olivia Forsberg, verksamhetsledare, Momentum Fryshuset

Ewa Larsson, ordförande, Gröna Kvinnor

Marie Linder, ordförande, Hyresgästföreningen

Tobias Linghag, verksamhetschef, Framtidsjorden

Tonia Moya, verksamhetschef, Green Cross Sweden

Janine O’Keeffe, samordnare, Nätverket KlimatSverige

Linda Palmetzhofer, ordförande, Handelsanställdas förbund

Sineva Ribeiro, ordförande, Vårdförbundet

Anna Sundström, generalsekreterare, Olof Palmes internationella Center

Torbjörn Vennström, ordförande, Klimatriksdagen.

Nastaran Zargari, ordförande, Jordens Vänner