REDES, Uruguay

 

REDES

Påverkar politiska beslut

Organisationen REDES (Red de Ecología Social)- Amigos de la Tierra bildades 1988. REDES driver kampanjer kring frågor om miljö och samhälle för att påverka befolkningen och beslutsfattarna i Uruguay. I samarbete med universitet och sociala rörelser bedriver man forskning, anordnar kurser, presenterar politiska alternativ och stöder nyskapande erfarenheter och alternativ på miljöområdet. Organisationen arbetar för ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart samhälle genom att påverka beslutsfattare och göra människor medvetna om att det finns hållbara lösningar för samhället. Det gör man genom informationskampanjer, utbildningar och workshops men också genom pilotprojekt där nya tekniska, ekonomiska och politiska modeller provas. REDES samarbetar med flera institutioner i Uruguay i projekt där man samlar in lokala utsäden för att sprida och öka tillgängligheten av dem.

REDES arbetar inom fyra områden; ett hållbart Uruguay, deltagande och territorial förvaltning, kampanjer samt kommunikation.

    

Kontakta REDES– Amigos de la Tierra
E-post: redes@redes.org.uy
Webbplats: www.redes.org.uy