Rapport om Nätverket i Indien och Sri Lanka

Under hösten och vintern 2018-19 samlade Sandra Jakobsson och Charlotte Winberg på uppdrag av vårt asiatiska nätverk in information om organisationerna och dessa tankar inför framtiden. Det utmynnade i denna rapport. Här kan du läsa mer om alla våra medlemsorganisationer och dess verksamhet.