Vad vet du om urfolks rättigheter i världen?

Testa dina Kunskaper om hur situationen ser ut för världens urfolk.

Quizet består utav 10 frågor så det är bara att köra igång.

Lycka till!

1) Samerna är det urfolk som finns i Sverige, men de är långt ifrån ensamma i världen att vara en urfolksgrupp. Hur många människor tillhör urfolk enligt FN?

Correct! Wrong!

Källa: Sametinget.se

2) På FN-nivå har urfolks rättigheter funnits på agendan under en längre tid och 1982 skapades en första arbetsgrupp för urfolk (WGIP). Nästa stora steg för urfolk var den konvention som kom ut 1989 som specificerade just urfolks rättigheter. Denna konvention har varit omdiskuterad i Sverige för att den inte ratificerades och har lett till mycket kritik från människorättsorgansationer, FN och från Sametinget. Vad heter denna omdiskuterade konvention?

Correct! Wrong!

Källa: UN, "Indigenous Peoples at the UN", 2018.

3) Framtidsjordens Latinamerikanska nätverk jobbar mycket med urfolks rättigheter i olika former runt om kontinenten. En av de organisationer som jobbar med dessa frågor är Kawsay i Boliva. De jobbar efter den andinska kosmovisionen, varför används detta begrepp?

Correct! Wrong!

4) Evo Morales valdes 2005 till president i ett Latinamerikanskt land. Detta var första gången som en person från urfolken valts till denna position i det landet. I vilket land var detta?

Correct! Wrong!

I Framtidsjordens nätverk arbetar flera av organisationerna med naturens rättigheter. Ecuador skrev in det i sin konstitution 2008, men även i Indien har vissa liknande rättigheter införts. I mars 2017 fick nämligen två naturresurser rättigheter av en delstatsdomstol, även om högsta domstolen sedan beslutade att de inte skulle ha jurdiska rättigheter. Vilka var dessa?

Correct! Wrong!

Det handlade om de två floderna Ganges och Yamuna. Källa: BBC, 2017.

6) Regeringens beslut om att inte ge Samerna djuplodande rättigheter, detta skiljer sig från våra grannländer där det också bor Samer. Vilket grannland till Sverige har ratificerat FN konventionen, omnämnd i Fråga 2, som ger urfolk mer rättigheter?

Correct! Wrong!

Källa: Regeringen.no

7) I Latinamerika så består 8 procent av befolkningen av urfolk, men bland de allra fattigaste finns det en överrepresentation av gruppen. Enligt en undersökning av Världsbanken består hur många procent av de fattiga och de extremt fattiga av urfolk?

Correct! Wrong!

Källa: Världsbanken.

8) En hel del utav den kamp mot diskriminering som urfolk behöver utstå idag har sin grund i det koloniala arvet. Vilket av dessa europeiska länder har inte haft en koloni i Latinamerika eller Karibien?

Correct! Wrong!

Sverige och Danmark hade både kolonier i Karibien.

9) Den 9:e augusti är det den internationella urfolksdagen. Varför firas dagen den 9:e augusti?

Correct! Wrong!

Källa: samer.se

10) Vilken av dessa punkter är INTE en utav de tre punkter som är en del av definitionen av urfolk som FN satt upp?

Correct! Wrong!

Den tredje punkten som är en del utav definitionen är att "sträva efter att bevara, utveckla och överföra sitt traditionella territorium och sin etniska identitet till framtida generationer." Källa: Sametinget.se

Vad vet du om urfolks rättigheter i världen?
Det där gick inte speciellt bra. Du behöver läsa mer om situationen för urfolk i världen. Internet är då din bästa vän.
Du har ändå lite koll på urfolks rättigheter, men du kan bättre. Läs på och försök igen.
Det där var inte så pjåkigt. Se om du kan lika mycket på våra andra quiz.
Vilken expert du är. Dela detta med dina vänner på Facebook så att även de kan lära sig mer!