Vad vet du om urfolks rättigheter i världen?

Testa dina Kunskaper om hur situationen ser ut för världens urfolk.

Quizet består utav 10 frågor så det är bara att köra igång.

Lycka till!

1) Samerna i Sverige är den urfolks grupp som finns i Sverige men de är inte ensamma i världen. Hur många många människor tillhör, enligt FN, urfolks grupper?

Källa: Sametinget.se

2) På FN nivå har urfolk rättigheter vart på agendan under en längre tid och 1982 skapades en första arbetsgrupp för urfolk(WGIP). Nästa stora steg för urfolks rättigheter var den konvention som kom ut 1989 som specifikt specificerade urfolks rättigheter. Denna konvention har vart omdiskuterad i Sverige då den inte ratificerats i Sverige vilket fått mycket kritik från mänsoräöttsorgansationer, FN och från Sametinget. Vad heter denna omdiskuterade konvention?

Källa: UN, "Indigenous Peoples at the UN", 2018.

3) Framtidsjordens Latinamerikanska nätverk jobbar mycket med urfolksrättigheter i olika former runt om kontinenten. En av de organisationer som jobbar med dessa frågor är Kawsay i Boliva. De jobbar efter andinska kosmovisionen, varför används detta begrepp?

4) Evo Morales valdes 2005 till president i ett Latinamerikanskt land. Detta var första gången som en person från urbefolkningen valts till denna position i det landet. Men i vilket land var detta?

5) En del av de frågor som urfolks organisationerna i Framtidsjordens nätverk jobbar med är "Naturens rättigheter". Ecuador skrev in detta i sin konstitution 2008 men även i Indien har vissa likande rättigheter införts. I mars 2017 fick nämligen två saker i naturen juridiska rättigheter av en delstatsdomstol, dock så dömde sedan högsta domstolen att dessa saker inte skulle ha jurdiska rättigheter. Vad var dessa saker?

Det handlade om de två floderna Ganges och Yamuna. Källa: BBC, 2017.

6) Samernas situation i Sverige och regeringens beslut att inte ge dem djuplodande rättigheter skiljer sig från våra grannländer där det också bor samer. Vilket grannland till Sverige har ratificerat FN konventionen, omnämnd i Fråga 2, som ger urfolk mer rättigheter?

Källa: Regeringen.no

7) I Latinamerika så består 8 procent av befolkningen av urfolk men bland de allra fattigaste finns det en överrepresentation av gruppen. Enligt en undersökning av Världsbanken består hur många procent av de fattiga och de extremt fattiga av urfolk?

Källa: Världsbanken.

8) En hel del utav den kamp mot diskriminering som urfolk behöver utstå idag har sin grund i det koloniala arvet. Vilket av dessa europeiska länder har inte haft en koloni i Latinamerika eller Karibien?

Sverige och Danmark hade både kolonier i Karibien.

9) Den 9:e augusti är det urfolksdagen i världen. Varför firas dagen den 9:e augusti?

Källa: samer.se

10) Vilken av dessa punkter är INTE en utav de tre punkter som är en del av definitionen av urfolk som FN satt upp?

Den tredje punkten som är en del utav definitionen är att "sträva efter att bevara, utveckla och överföra sitt traditionella territorium och sin etniska identitet till framtida generationer." Källa: Sametinget.se