Quiz: Vad vet du om Paraguay?

Testa dina kunskaper om Paraguay, det lilla landet i Latinamerika!

Quizet består av 15 frågor så det är bara att köra igång.
LYCKA TILL!

1) Framtidsjorden som internationellt nätverk har medlemsorganisationer runt om i världen och har totalt 23 organisationer i Latinamerika. En av dessa organisationer finns i Paraguay och heter Sobrevivencia AT som grundades 1986. Vad är organisationens uttalade syfte?

Correct! Wrong!

Sobrevivencia AT grundades som en motreaktion på den förstörelse av natur och kultur som då skedde i landet.

2) Sobrevivencia AT arbetar med att driva frågor inom miljö som har påverkan på urfolksamhällens och småproducenters land och liv. De arbetar också med utsatta fattiga urbana områden i Paraguay. Mer specifikt så finns det fyra områden som organisationen arbetar inom, dessa omfattar hållbart jordbruk, markanvändning, utbildning samt…..?

Correct! Wrong!

3) Enligt Sobrevivencia ATs vision krävs det en specifik omständighet mot målet att återställa jordens miljö. Vadå?

Correct! Wrong!

Enligt Sobrevivencia AT utgör de rådande politiska processerna som leder till social och ekonomisk ojämlikhet i Paraguay starka svårigheter för målet mot återställandet av miljön.

4) Många decenniers diktatoriskt styre och stora konflikter genom historien har format Paraguay till vad det är idag. För trots att Paraguay är en modern och demokratisk konstitution på pappret så präglas landet av dess historia. En av de största och mest omfattande problemen är korruption som genomsyrar hela samhället, och demokratiskt valda regeringar sedan slutet på diktaturen har alla haft begränsad framgång med att bemästra detta. Vilket var Paraguays sista år som en diktatur?

Correct! Wrong!

Den dåvarande diktatorn Alfredo Stroessner avsattes i en kupp.

5) Paraguay är en republik och presidenten är chef för regeringen. Det partiet som sitter på makten i regeringen just nu är det konservativa Coloradopartiet. Vad heter den nuvarande presidenten som förknippas med mer traditionella högervärderingar?

Correct! Wrong!

Abdo Benitez vann presidentvalet 2018 med knappa marginaler framför Efraín Alegre, som är mer mot mitten- och vänstervärderingar.

6) Den informella ekonomin (svartjobb, smuggling, knarkhandel etc) är i Paraguay mer omfattande än den lagliga officiella ekonomin. Detta bidrar tyvärr till att landet är mycket fattigt och inkomsten per invånare är bland de lägsta i Latinamerika. Det är svårt att veta exakta siffror kring Paraguays ekonomi eftersom den till stor del innefattar illegala transaktioner. Uppskattningsvis, ungefär hur stor del av Paraguays ekonomiska aktivitet är informell?

Correct! Wrong!

7) Klyftorna mellan landets rikaste och fattigaste grupper är extrema vilket gör Paraguay till ett mycket ojämlikt samhälle. De som påverkas i allra högsta grad av den här typen av samhälle är kvinnor, vilka är klart underrepresenterade på arbetsmarknaden. Diskriminering och kränkningar av kvinnors rättigheter är ett stort problem i landet och Paraguay var det sista latinamerikanska landet att ge kvinnor rösträtt. När skedde detta?

Correct! Wrong!

Något som skedde ännu senare var kvinnors rättigheter i äktenskapet. 1992 fick kvinnor samma rättigheter som män vid giftermål.

8) Paraguay är ett fattigt och politiskt instabilt land som enligt FNs index över mänsklig utveckling placerades som nummer 110 av 188, lägst bland länderna i Sydamerika. Dock blir tillståndet bättre i landet och andelen av befolkningen som lever i extrem fattigdom har minskat genom åren. Hur stor andel lever i extrem fattigdom i Paraguay enligt FNs senaste mätningar (2017)?

Correct! Wrong!

Detta är en radikal minskning från år 2002 då hela 13,2 % av befolkningen levde i extrem fattigdom.

9) Itaipúdammen, som Paraguay och Brasilien har tillsammans är den största kraftverksanläggning i världen när det kommer till hur mycket elektricitet som alstras. Vad av följande naturtillgångar har Paraguay INTE som en stor handelsvara?

Correct! Wrong!

Sökningar pågår dock.

10) Paraguay är en av världens största exportörer av sojabönor. Sojabönor används främst till djurfoder. Hur stor del av landets odlade mark används till odling av sojabönor?

Correct! Wrong!

Detta har fått allvarliga konsekvenser i form av omfattande skogsskövling.

11) Paraguay är det land i världen som snabbast skövlar sin skog (som även sträcker sig in i Argentina och Bolivia). Hur stor del av Paraguays Atlantiska regnskog har avverkats de senaste två decennierna?

Correct! Wrong!

Avverkningen sker främst för att möjliggöra odling av djurfoder för export. Aldrig någonsin har uttömningen av världens naturresurser gått så fort som nu och beror i huvudsak just på den omfattande avverkning av skog som sker.

12) Globalt sett: Hur många hektar skog avverkas netto varje år tillsammans i de länder som berikats med regnskog?

Correct! Wrong!

Detta beror tyvärr främst på skiftet från regnskog till de monokulturellt gröna åkrarna som tar dess plats.

13) I Paraguay är 95 procent av befolkningen blandat ursprung, vilket är väldigt ovanligt. Folkmajoriteten kallar sig för mestiser och dessa har påbrå främst från vita kolonialister (t.ex spanjorer) men i landet finns också små grupper av urfolk, vita, svarta och asiater. Under 1900-talet kom invandring med ursprung från Tyskland, USA, Kanada och andra europeiska länder. Stor invandring från Mexiko och Brasilien har även skett. Vilka är de officiella språken i Paraguay?

Correct! Wrong!

Ursprungsspråket har stark ställning i Paraguay. Av befolkningen talar tre fjärdedelar båda språken medan en liten grupp endast talar spanska. De flesta övriga talar bara guaraní.

14) Ursprungsbefolkningen är den befolkning i Paraguay som utgör det fattigaste skiktet och befinner sig längst ner på den sociala stegen. De har sämre levnadsstandard, arbetsförhållanden, hälsa och utbildning än genomsnittet. Urfolket i Paraguay har länge levt som jägare och samlare, något vi i Sverige levde som under stenåldern (ca 13.000 år sedan). Fram till när fortsatte många av urfolket i Paraguay att leva som jägare och samlare?

Correct! Wrong!

15) Sedvanliga högtider som till exempel jul och påsk firas av en stor majoritet i landet. Det finns även en annan högtid vilken är stor i Paraguay som heter “San Juan Ara” eller “Día de San Juan”. Den innefattar traditionella lekar som att till exempel gå på glödande kol och slå på piñatas. Man äter mat som är typisk just för denna dag. Högtiden avslutas när “el judaskai” tänds vilket är en docka i verklig storlek fylld med sprängämnen och fyrverkerier. Vilken svensk högtid är motsvarighet till San Juan-dagen?

Correct! Wrong!

San Juan-dagen firas den 24 juni i Paraguay i och med ankomsten av sommarsolståndet. Man avslutar med att tända en brasa för att ge mer styrka till solen som från och med den dagen blir svagare och svagare.

Vad vet du om Paraguay?
Ojdå...
Det där gick ju inte så bra... Dags att läsa på lite om Paraguay! Du kan läsa mer om Framtidsjordens medlemsorganisation Sobrevivencia AT om du klickar på flaggan här nedanför. Det är också bra om du googlar på Paraguay så ska du se att det finns fullproppat med information! Lycka till!
Helt OK!
Det där gick ju helt okej bra! För att bli ännu lite vassare kring landet Paraguay tipsar vi om en snabb googling för att lära dig mer. För att läsa på om vår medlemsorganisation Sobrevivencia AT kan du klicka på flaggan här nedanför så kommer du direkt till informationen!
WOW!
Wow wow wow säger vi bara! Du har imponerande kunskaper om Paraguay. Om du vill veta mer om vår medlemsorganisation Sobrevivencia AT klickar du bara på flaggan här nedanför! Bra jobbat!