Quiz: Vem är det som påverkar vårt klimat mest?

Klimatförändringarna är ett globalt problem, men vissa länder har bidragit mer till utsläppen än andra. Vem är det egentligen som har störst ansvar i klimatfrågan?

Quizet består utav 10 frågor så det är bara att köra igång.

Lycka till!

 

 

1. På FN:s klimattoppmöten diskuteras hur ländernas utsläpp av växthusgaser ska minskas. Många säger att vissa stater har ett större ansvar i klimatfrågan än andra. I denna diskussion används ofta begreppet Klimaträttvisa. Men vad betyder egentligen Klimaträttvisa?

Correct! Wrong!

2. Växthuseffekten leder till global uppvärmning som skapar klimatförändringar. Ökande mängder av så kallade växthusgaser blir som ett glastak ovanför jorden som stänger in solenergi i atmosfären. Den instängda solenergin ökar temperaturen på planeten - precis som i ett växthus. Vilken av nedan gaser är inte en växthusgas?

Correct! Wrong!

Källa: https://www.naturvardsverket.se/amnesomraden/klimatforandringar/darfor-blir-det-varmare/andra-vaxthusgaser/

3. Koldioxid står för över 70% av mänsklighetens växthusutsläpp. När vi jämför koldioxidutsläpp mellan länder tittar vi oftast på territoriella utsläpp - de utsläpp som produceras inom ett lands gränser. Vilket land producerar mest koldioxidutsläpp?

Correct! Wrong!

Källa: https://www.wri.org/data/world-greenhouse-gas-emissions-2019

4. Kina står för 27 % av dagens territoriella globala koldioxidutsläpp, följt av USA (15%) och EU & UK (9,8%). Men växthusutsläppen är kumulativa, det vill säga, de byggs på över tid. Det land som bidragit mest till människans utsläpp står ensamt för en fjärdedel (25%) av den all den koldioxid som byggts upp i atmosfären. Vilket land är detta?

Correct! Wrong!

Källa: https://ourworldindata.org/co2-emissions?country= och https://ourworldindata.org/co2-emissions

5. Tätt efter USA är det EU & UK (22 %) som står för de största totala koldioxidutsläppen i atmosfären. Men det är kanske inte så konstigt att det är de riktigt stora länderna som producerar riktigt stora utsläpp. Vem har störst ansvar om man fördelar de produktionsutsläppen över befolkningen, alltså utsläpp per capita?

Correct! Wrong!

Källa: https://ourworldindata.org/co2-emissions

6. De länder som producerar fossila bränslen har också de största utsläppen per capita. I Qatar, ett land med mycket oljefyndigheter men liten population, har en person i genomsnitt ett koldioxidutsläpp på nära 40 ton/ år. I Sverige är samma siffra 4,5 ton/ år. Vad är det genomsnittliga koldioxidavtrycket per capita i världens fattigaste länder?

Correct! Wrong!

Källa: https://ourworldindata.org/per-capita-co2

7. Men majoriteten av Qatars olja exporteras ju till andra länder. En stor del av Qatars, Kinas och liknande länders utsläpp kommer från att producera saker som exporteras till konsumenter i helt andra länder. För att lyckas spegla ett lands medborgares faktiska livsstil och utsläpp måste vi mäta “konsumtionsbaserade utsläpp”. Då inräknas utsläppen från all import till landets utsläpp, medan exporten avräknas. Hur stora är Sveriges importerade utsläpp i relation till våra inhemska utsläpp?

Correct! Wrong!

Källa: https://ourworldindata.org/per-capita-co2

8. Storbovarna blir några helt andra när man kollar på konsumtionsbaserade utsläpp istället för territoriella- eller produktionsutsläpp. I Sverige är koldioxidavtrycket per capita, territoriellt, som nämnt 4,5 ton per år. Vad är konsumtionsutsläppet av en svensks flygresa till Thailand?

Correct! Wrong!

Källa: https://climatehero.me/flyg-och-koldioxid/

9. Sammanfattat har vi nämnt fyra sätt att mäta utsläpp på; historiska, territoriella, produktionsbaserade och konsumtionsbaserade utsläpp. Beroende på vad man mäter ger får man olika svar på vår fråga om vem som är mest ansvarig för klimatförändringarna. För att få en så komplett bild som möjligt måste man kolla på alla dessa aspekter. Men endast en av mätsätten används för att följa upp klimatmålen som satts upp för Sverige inom FN, EU och nationellt, vilken?

Correct! Wrong!

Källa: https://www.naturvardsverket.se/amnesomraden/klimatomstallningen/sveriges-klimatarbete/tre-satt-att-berakna-klimatpaverkande-utslapp/

10. Det är viktigt att fundera över vilka perspektiv som syns och vilka som skyms i klimatarbetet. Ett bra sätt att prata om detta är genom att prata om klimaträttvisa. Framtidsjorden arbetar för klimaträttvisa och en ekologiskt hållbar värld. Ett ord som ofta används i detta sammanhang är ekologi. Men vad betyder ekologi?

Correct! Wrong!

Vad påverkar vårt klimat?
Nej, men vad hände nu? Detta gick ju inte alls bra, det är hög tid för dig att lära dig mer. Ett förslag är att beställa hem något av Framtidsjordens material via Engagera dig->Beställa.
Ja, men du har koll på en del alla fall, fast det finns plats att lära sig mer. Internet är en underbar plats att lära sig mer på eller kanske så är det tid att beställa hem något av Framtidsjordens material via Engagera dig->Beställa.
Du har ju koll på läget. Du borde engagera dig och dela med dig av din kunskap? Kanske via vår vängrupp Klimataktion. Läs mer om dem under vår verksamhet->Sverige
Jippie, du är ju en expert. Berätta allt om klimatet för dina vänner och bli engagerad i Framtidsjorden, kanske via vår vängrupp Klimataktion. Läs mer om dem under Vår verksamhet->Sverige