Quiz: Vad påverkar vårt klimat?

Testa dina Kunskaper om vad klimatet och vad det är som påverkar dess förändringar.

Quizet består utav 10 frågor så det är bara att köra igång.

Lycka till!

1) En utav de största frågorna i dagens samhälle är klimatet. Ett ord som frekvent nämns är växthuseffekten, dvs en ökad mängd energi i atmosfären vilket ökar temperaturen och sker på grund utav växthusgaser. Koldioxid är den mest omnämnda växthusgasen och hur mycket olika länder släpper ut av denna skiljer sig mycket runt om i vår värld. Vilket land släpper ut mest koldioxid per capita?

Correct! Wrong!

Källa: Data World bank, 2014.

2) I olika internationella forum så diskuteras ofta olika länders utsläpp av växthusgaser, men det sker även ofta en diskussion om att vissa stater har ett större ansvar i klimatfrågan. I denna diskussion används ofta begreppet Klimaträttvisa. Men vad betyder Klimaträttvisa?

Correct! Wrong!

Källa: Klimatordlista.se, 2015.

3) När vi jämför länder ser vi stora skillnader i deras koldioxidutsläpp. Hur det ser ut från person till person skiljer sig även. Skiljer det sig mellan män och kvinnor i mängden koldioxidutsläpp?

Correct! Wrong!

Källa: Svenska Dagbladet, 2007.

4) En person i Qatar orsakar i genomsnitt utsläpp motsvarande 40 ton koldioxid per person/år, medan en person i Nepal ger upphov till 0,27 ton koldioxid per person/år. En person i Sverige orsakar i genomsnitt utsläpp motsvarande 4,54 ton koldioxid per person/år. Hur många ton per person bör varje person släppa ut för att målet i Parisavtalet om maximalt 2 graders temperaturökning vid 2100 ska nås?

Correct! Wrong!

Källa: "Targeting 2 Tons: Closer Than We Think?", Sue Hall, 2016 och "CO2 emissions per capita", Knoema.com.

5) En vanlig svensk orsakar utsläpp på ca 4,54 ton koldioxid per år. Det finns vissa saker som släpper ut mer och andra mindre. Vad är mest avgörande för att minska den enskilda individens koldioxidutsläpp?

Correct! Wrong!

Världsnaturfonden WWF pratar om att utsläppen kommer från konsumtionen av fem B: Butiken, Bilen, Biffen, Bostaden och Börsen. Källa: WWF, 2017.

6) Vi flyger allt mer när vi ska på semester och det har en klimatpåverkan. Om en familj på fyra personer åker på semester till Thailand, hur många ton av koldioxid skulle denna resa öka deras årliga individuella koldioxidutsläpp?

Correct! Wrong!

Källa: Nya styrmedel ska minska flygets klimatpåverkan, Jonas Åkerman, KTH, 2016.

7) Ett sätt som vi som privatpersoner kan påverka miljön och klimatet är genom vår konsumtion. Vissa resurser använde vi mer utav och andra mindre. Papper en är resurs som vi använder mycket av i vår vardag. Det kan vara allt från tidningar, förpackningar, kuvert, hushållspapper med mera. Hur mycket papper använder en människa i genomsnitt på ett år?

Correct! Wrong!

Källa: "Internationellt", Skogsindustrierna, 2016

8) En resurs som används väldigt mycket runt om i världen är vatten. Användandet av detta skiljer sig mellan privatpersoner, sektorer och företag. Men närmare 70 % används av jordbrukssektorn och 27 % av det totala användandet nyttjas för köttproduktion. En annan bov i vattenanvändandet är stora företag. Hur många människors personliga vattenbehov skulle Coca Colas vattenanvändande räcka till?

Correct! Wrong!

Källa: Who feeds us?, Etc Group, 2017.

9) När du ska göra köpa olika saker i din lokala butik finns det säkert massor av ekologiska varor som kan minska din påverkan på miljön. Men ofta finns det inte ekologiska alternativ bland alla varor. Vissa livsmedel är mer besprutade än andra och det är därför är det viktigt att inte köpa vissa varor. Vilka av följande samling grödor bör du köpa ekologiska?

Correct! Wrong!

Källa: "5 viktiga varor att byta till eko", Naturskyddsföreningen.

10) Framtidsjorden arbetar för en ekologiskt hållbar värld. Vi tycker att människor och naturen är viktig och vi jobbar med detta i åtanke när vi försöker minska klimatförändringarna. Ett ord som ofta används i detta sammanhang är ekologi. Men vad betyder ekologi?

Correct! Wrong!

Källa: Ekologinytt.se

Vad påverkar vårt klimat?
Nej, men vad hände nu? Detta gick ju inte alls bra, det är hög tid för dig att lära dig mer. Ett förslag är att beställa hem något av Framtidsjordens material via Engagera dig->Beställa.
Ja, men du har koll på en del alla fall, fast det finns plats att lära sig mer. Internet är en underbar plats att lära sig mer på eller kanske så är det tid att beställa hem något av Framtidsjordens material via Engagera dig->Beställa.
Du har ju koll på läget. Du borde engagera dig och dela med dig av din kunskap? Kanske via vår vängrupp Klimataktion. Läs mer om dem under vår verksamhet->Sverige
Jippie, du är ju en expert. Berätta allt om klimatet för dina vänner och bli engagerad i Framtidsjorden, kanske via vår vängrupp Klimataktion. Läs mer om dem under Vår verksamhet->Sverige

Share your Results: