Quiz: Vad påverkar vårt klimat?

Testa dina Kunskaper om vad klimatet och vad det är som påverkar dess förändringar.

Quizet består utav 10 frågor så det är bara att köra igång.

Lycka till!

1) En utav de största frågorna i dagens samhälle är klimatet. Ett ord vi då ofta pratar om är växthuseffekt, dvs de utsläpp av växthusgaser som människor skapar och hur dessa bidrar till en ökad temperatur på planeten. Koldioxid är den utav dessa gaser som är mest omnämnd och hur mycket olika länder släpper ut av denna skiljer sig mycket runt om vår värld. Vilket land släpper ut mest koldioxid per capita?

Källa: Data World bank, 2014.

2) På ett internationellt plan när länderna pratar om hur mycket växthusgaser olika länder släpper ut så finns det ofta en diskussion om att vissa stater har ett större ansvar över situationen. I denna diskussion kommer ofta begreppet Klimaträttvisa upp. Vad betyder egentligen Klimaträttvisa?

Källa: Klimatordlista.se, 2015.

3) När vi jämför länder ser vi stora skillnader i deras koldioxid utsläpp. Hur det ser ut från person till person skiljer sig också åt. Skiljer det sig mellan män och kvinnor i mängden koldioxidutsläpp?

Källa: Svenska Dagbladet, 2007.

4) En person i Qatar orsakar i genomsnitt utsläpp motsvarande mer än 40 ton koldioxid per person/år medan en person i Nepal ger upphov till 0,27 ton per person/år. En person i Sverige orsakar i genomsnitt utsläpp motsvarande 4,54 ton koldioxid. Hur många ton per person behöver varje person släppa ut för målet i Parisavtalet om att 2 graders temperatur ökning 2100 ska nås?

Källa: "Targeting 2 Tons: Closer Than We Think?", Sue Hall, 2016 och "CO2 emissions per capita", Knoema.com.

5) En vanlig svensk orsakar utsläpp på ca 4,54 ton koldioxid per år. Det finns vissa saker som släpper ut mer och andra mindre. Vad anses som mest avgörande att förändra och minska sina privata koldioxidutsläpp?

Världsnaturfonden WWF pratar om att utsläppen kommer från konsumtionen av fem B: Butiken, Bilen, Biffen, Bostaden och Börsen. Källa: WWF, 2017.

6) Vi flyger allt mer när vi ska på semester, men hur påverkar din semester klimatet? Om en familj på fyra personer skall åka på semester till Thailand, hur många ton koldioxid skulle denna resa öka deras årliga koldioxid utsläpp?

Källa: Nya styrmedel ska minska flygets klimatpåverkan, Jonas Åkerman, KTH, 2016.

7) Ett sätt som vi som privatpersoner kan påverka miljön och klimatet på är genom vår konsumtion. Vissa resurser som vi använder oss mer utav och andra mindre. Papper en är resurs som vi använder oss mycket av i vår vardag. Det kan vara allt från tidningar, förpackningar, kuvert, hushållspapper till mycket mer. Frågan är då hur mycket papper genomsnittsmänniskan använder sig utav?

Källa: "Internationellt", Skogsindustrierna, 2016

8) En annan resurs som används väldigt mycket runt om i världen är vatten. Användandet av detta skiljer sig, skillnader finns inte bara mellan privatperson utan också inom lika sektorer och mellan olika företag. Närmare 70 % används av jordbrukssektorn och 27 % av det totala vattenanvändande används för köttproduktion. En annan stor bov i vatten användande är vissa stora företag. Hur många människors personliga vattenbehov skulle Coca Colas, det indirekta samt direkta, vattenanvändande räcka till?

Källa: Who feeds us?, Etc Group, 2017.

9) När du ska göra dina val för i din butik finns det säkert massor av ekologiska varor som du kan välja för att minska din påverkan som privatperson. Dock finns det kanske inte alltid ekologiska alternativ bland alla varor. Vissa livsmedel är mer besprutade än andra och det är därför viktigare att prioritera vissa.Vilka av följande samling grödor skall du definitivt köpa ekologiska?

Källa: "5 viktiga varor att byta till eko", Naturskyddsföreningen.

10) Framtidsjorden arbetar för en ekologiskt hållbar värld. Vi tycker att både människa och natur är viktigt och på detta sätt jobbar vi för ett bättre klimat med minskade klimatförändringar. Ett ord som vi ofta använder är ekologi. Vad betyder ekologi?

Källa: Ekologinytt.se