Utmaningen

Utmaningen

Välkommen till Framtidsjordens quiz Utmaningen. Genom att svara på följande 12 frågor kommer du inte bara att få en rad frågor och rätt svar utan genom detta quiz hoppas vi att du kommer lära dig massa nya saker. Vi kommer presentera 12 frågor på ämnet hållbarhet inom följande kategorier Mat, Makt och klimat. Det kommer vara enskilda frågor men till dessa är förklarande fördjupningstexter bifogade. För ytterligare information beställ eller ladda ner Framtidsjordens informations material ”Mat – Makt och Klimat”.

Lycka till!

 

Detta quiz är framtaget med ekonomisk stöd av Sida genom Forum Syd. Dessa organisationer har inte medverkat i utformningen och inte heller tagit ställning till quizets innehåll.