Nätverk av kvinnliga ledare

Nätverk av kvinnliga ledare för hållbarhet

 

marknad2

 

CEPEMA och Centro Ecologico samarbetar med familjejordbrukares organisationer och speciellt med grupper av kvinnliga familjejordbrukare. Grupperna får stöd till organisationsutveckling och de bygger ett nätverk i vilket de också får kontakt med myndigheter som ansvarar för kvinnofrågor, jordbruksfrågor, jordbrukskrediter och annan kommunal verksamhet. CEPEMA och Centro Ecológico ger kunskap i odlingsmetoder, förädling och försäljning. Tillsammans utvecklas marknader och deltagande certifiering. Projektet stöder och utveckling också producentkooperativ och nätverk som driver deltagande certifieringssystem.

I Rio Grande do Sul har familjejordbrukarnas organisationer kommit längre i att få del av reformer som stöder familjejordbruket och agroekologi. I projektet görs erfarenhetsutbyte för att lära av varandra mellan nordöstra och södra Brasilien. Det handlar till stor del att få kunskap om att bygga upp kooperativ med kapacitet att sälja till myndigheter och skolor.

I projektet drivs kampanjer mot jordbruksgifter och genmodifierade organismer. De genomförs evenemang för att öka medvetenheten om familjejordbruk och agroekologi. Kvinnogrupperna driver också kampanjer mot våld mot kvinnor och sprider kunskap om lagar och rättigheter.

Vad är syftet med projektet?
Projektet syftar till att utveckla agroekologi, matsuveränitet, försäljning, kvinnonätverk, jämställdhet, kvinnors deltagande och inflytande i organisationer, ekonomisk utveckling för kvinnor i Ceará och Rio Grande do Sul i Brasilien.

Vem genomför projektet?
Projeket genomförs av två organisationer; Fundação Cultura Educacao Popular Defesa do Meio Ambiente – CEPEMA i Ceará, Brasilien och Centro Ecológico i Rio Grande do Sul, Brasilien

Hur kan du stödja projektet?
Du kan stödja projektet genom att ge en gåva till Framtidsjorden på 90 02 18 -9 märk inbetalning ”CEPEMA – Centro Ecologico”.

Du kan även engagera dig i vängrupperna för CEPEMA och Centro Ecologico.