Program i Sydamerika

Utveckling av ekologi och gemenskap

– Framtidsjordens program i Sydamerika 2014 – 2016

programbildsmall

Programmet genomförs i sju länder i Sydamerika av nätverket Framtidsjordens 17 organisationer. Organisationerna arbetar tillsammans med lokala organisationer så som till exempel fackföreningar, grupper av familjejordbrukare, ursprungsfolksorganisationer, skolor och agroekologiska nätverk.

Tillsammans tar de fram och stärker ekologiska metoder för ett hållbart samhälle. De arbetar t ex med miljöpedagogik, odlingsmetoder, deltagande certifiering för ekologiska grödor och varor, utvecklar marknader och andra försäljningssystem, system för att ta fram och utbyta fröer, utsäde och plantor och startar företag som drivs av bygemenskaper. Speciellt arbetas med att stärka kvinnornas roll i verksamheten och organisationerna. Ungdomar och unga vuxnas engagemang och organisering är också en viktig del i programmet.

Inom programmet arbetas också med att påverka reformer och lagar som stöder utvecklingen av ett rättvist och hållbart samhälle. Till exempel driver organisationerna på för att det ska regleras att offentlig upphandling ska prioritera livsmedel från ekologisk familjejordbruk. Det kampanjas för restriktioner mot genmodifierade grödor. Lokalt förhandlas det med myndigheter för att få tillgång marknadsplatser för familjejordbrukares försäljning och rådgivning i ekologisk jordbruk. Flera av programorganisationerna påverkar också för att utbildning och skolor ska använda miljöpedagogik och inkludera mer miljökunskap i undervisningen. Ursprungsfolksorganisationerna driver på för ökad respekt för kollektiva rättigheter.

Läs mer om programmets projekt och aktiviteter genom att klicka på rubrikerna i menyn till vänster.