Program i Asien

Bygemenskaper och matsuveränitet

– Framtidsjordens program i Asien 2014 – 2016

Kudum - basline pic

Programmet är inriktat på landsbygdsutveckling utifrån kvinnors, ursprungsfolks, landlösas och småbrukares situation och behov. Det genomförs av nätverket Framtidsjordens 10 organisationer i Tamil Nadu, Kerala och Karnataka i södra Indien, i Ladakh i Himalaya i norra Indien och i Sri Lanka. De arbetar med att ovan nämnda grupper ska få ökat inflytande över sina liv och möjlighet att utöva sina rättigheter.

Inom programmet stärks dessa gruppers organisering, de utvecklar ekologisk odling, försäljning, marknader och deltagande certifiering. Tillsammans driver de frågor mot stat och myndigheter såsom ökat stöd till småbrukare, ökad stöd för traditionella grödor och ekologisk odling. Bland annat föreslår programmets organisationer att utöka subventioner för fler grödor än ris och att utveckla ett system för odling i torra områden, liknade de som redan finns för bevattnad odling, med bland annat försäkring mot missväxt. I Ladakh drivs frågan om att hela regionen ska utnämnas som ekologiskt område. Gemensamt uppvaktar programorganisationen politiker och myndigheter.

Småbrukare är odlare med mindre än en hektar mark. För att öka självförsörjningen och försäljningen utvecklas system med fler grödor. Tillsammans skapar de fröbanker och gemensam beredning av olika gödselpreparat och blandningar för att kontrollera sjukdomar och insekter. Detta ökar kontrollen över odlingar och utgifter. Oberoendet från transnationella företag minskar och därmed också risken för konkurs.

Organisationerna arbetar också med att utveckla självhjälpsgrupper. Det är först och främst landlösa kvinnor som deltar i denna verksamhet. De hjälper varandra att bli fria från ockerlån och utveckla olika verksamheter för att få inkomster. De säljer blommor, snacks och andra varor på marknaden. Några öppnar enkla teserveringar, kiosker eller ägnar sig åt sömnad.

I programmet finns också verksamhet i Nigilibergen (som sträcker sig från Tamil Nadu, Kerala och Karnataka) för att ursprungsfolkens rättigheter ska garanteras. Rätten till kunskap och information är en viktig del av verksamheten. De tar kontroll över den traditionella kunskapen och sprider information via olika kanaler på de egna språken. Utveckling av verksamheten som ger inkomster är viktig i byarna. Förädling av olika produkter utvecklas liksom markander, försäljningskedjor och deltagande certifiering.